Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Regelverk oversikt (oppdatert februar 2024)
Innledning (må leses) Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverket vi viser til i denne artik...
Wed, 14 Feb, 2024 ved 8:38 AM
Følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER) - Kommunale næringsfond (August 2020)
August 2020 - Viktig informasjon fra KMD ang. ordningen med kommunale næringsfond. Klikk på lenke under for å laste ned følgebrevet til gruppemeldingen:...
Fri, 28 Mai, 2021 ved 8:13 AM
Tilskudd gitt bedrifter er skattepliktig
Iver Grøtting Prestkvern i KMD informerer om følgende 16.07.2021. Spørsmål: Svar på spørsmål om hvorvidt tilskudd gitt bedrifter fra den kommunale k...
Fri, 16 Jul, 2021 ved 11:48 AM
Krav for revisorattest hevet til kr.550.000,-
Dette er informasjon til kommuner som har mottatt tilskudd fra KDD. KDD informerer 8.september (Sist oppdatert 8.11.2021)  I tilskuddsbrevene og b...
Wed, 27 Jul, 2022 ved 12:02 PM
Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen
I tilskuddsbrevet av 22.12.21, står følgende om revisjonsattestasjon: "For samlet tilskudd mottatt i fordelingsrunde 4,5 og 6 på mindre enn 550 000 kro...
Thu, 13 Jan, 2022 ved 9:22 AM
#1 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Se lenke under: https://www.regj...
Mon, 6 Sep, 2021 ved 8:27 AM
#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)
KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)"....
Fri, 21 Jan, 2022 ved 12:50 PM
KMD veileder for årsrapportering
Rapporteringsåret 2020: 28.08.2020 - Følgenotat ang. det alminnelige gruppeunntaket (GBER) 01.08.2020 - Endringer i kategoriregimet for kommunale nærings...
Mon, 31 Aug, 2020 ved 7:38 AM
Viktige dokumenter ved forvaltning av distrikts- og regionalpolitiske midler
I denne artikkel legger KMD ut en oversikt over dokumenter som er viktige i forvaltningen på regionalforvaltning.no. Listen vil bli oppdatert en gang i året...
Fri, 3 Feb, 2017 ved 8:16 AM
Byregionprogrammet - rapportering pr. 15.2.2016
På Byregionprogrammet er det krevd en statusrapportering pr. 15.2.2016. Denne skal fylles ut digitalt og sendes inn via Regionalforvaltning.no. Dette utføre...
Mon, 18 Jan, 2016 ved 2:09 PM