Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)
KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)"....
Tue, 4 Mai, 2021 at 12:14 PM
#1 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Se lenke under: https://www.regj...
Tue, 4 Mai, 2021 at 5:04 AM
Følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER) - Kommunale næringsfond (August 2020)
August 2020 - Viktig informasjon fra KMD ang. ordningen med kommunale næringsfond. Klikk på lenke under for å laste ned følgebrevet til gruppemeldingen:...
Fri, 28 Mai, 2021 at 8:13 AM
Regelverk oversikt (oppdatert juni 2018)
Innledning - må leses! Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverket vi viser til i denne arti...
Tue, 19 Jun, 2018 at 7:02 AM
KMD veileder for årsrapportering
Rapporteringsåret 2020: 28.08.2020 - Følgenotat ang. det alminnelige gruppeunntaket (GBER) 01.08.2020 - Endringer i kategoriregimet for kommunale nærings...
Mon, 31 Aug, 2020 at 7:38 AM
Viktige dokumenter ved forvaltning av distrikts- og regionalpolitiske midler
I denne artikkel legger KMD ut en oversikt over dokumenter som er viktige i forvaltningen på regionalforvaltning.no. Listen vil bli oppdatert en gang i året...
Fri, 3 Feb, 2017 at 8:16 AM
Byregionprogrammet - rapportering pr. 15.2.2016
På Byregionprogrammet er det krevd en statusrapportering pr. 15.2.2016. Denne skal fylles ut digitalt og sendes inn via Regionalforvaltning.no. Dette utføre...
Mon, 18 Jan, 2016 at 2:09 PM
Offentlig støtte 2017 - Presisering og endringer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet gått gjennom kap. 7 Tilskudd og reglene om offentlig støtte i ...
Sun, 8 Jan, 2017 at 5:36 AM