Vi har åpent alle ukedager fra 08:00 - 16:00 (unntatt helligdager).Telefon Teknisk Brukerstøtte: 
(+47) 41 00 90 00Alle tekniske spørsmål og problemstillinger sendes til oss.Innholdsmessige (ikke-tekniske) spørsmål


Spørsmål knyttet til innhold i støtteordning, søknad eller utbetalingsanmodning må rettes direkte til forvalter (altså kommunen eller fylkeskommunen) du/dere har eller skal søke støtte hos. Eksempler på spørsmål:

1) Når får jeg svar på en innsendt søknad?
2) Hva ønsker forvalter at jeg skal fylle inn i et spesifikt felt i en søknad?
3) Når blir støtte utbetalt?

Slike spørsmål må altså rettes direkte til forvalter/kommune/fylke.
Kontaktinformasjon til forvalter
Kontaktinformasjon til forvalter finner man enten på forvalter sine egne hjemmeside eller f.eks i publiseringsteksten på støtteordningen man søker på. Ikke alle forvaltere oppgir kontaktinformasjon i vår portal, derfor kan det vært lurt å besøke hjemmesider til f.eks kommune/fylkeskommunen du søker hos.


Klikk på lenken under for å søke gjennom alle støtteordninger i systemet:

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?

Om oss

Kristian

Kristian%20Hyllestad%20svarthvitt.gif

Senior systemutvikler. Sivilingeniør fra NTH og profesjonell programutvikler fra 1989.


Ena

Ansvarlig for support og videoproduksjon. Utdannelse innenfor film og tv-produksjon. Redaktør og produsent av instruksjonsvideoene tilgjengelig her på brukerstøtte for Regionalforvaltning.no. Har også erfaring med å produsere promoteringsvideoer for private bedrifter og andre kommersielle datasystemer.