I denne artikkel legger KMD ut en oversikt over dokumenter som er viktige i forvaltningen på regionalforvaltning.no. Listen vil bli oppdatert en gang i året etter at oppdragsbrevene til fylkeskommunene er sendt ut. 


Liste med viktige dokumenter publisert 03.02.2017: