Søknadsskjema for Møre og Romsdal er basert på standard søknadsskjema. Felter og faner er redusert og omorganisert.

Bildene under viser hvert skjermbilde på søknadsskjema.