Rapporteringsåret 2020:


Viktig informasjon til kommuner som har mottatt "Covid-19" midler nå i 2020 og publisert dette på Regionalforvaltning:

  • Støtteordning
    • primært benytt søknadsskjema "Kommunalt næringsfond" på publisert støtteordning, alternativt kan "Redigerbart skjema" benyttes
    • inkluder kommunens navn i tittel på publisert støtteordning tilsvarende "Kommunalt næringsfond - Trysil kommune"
  • Ramme/regnskap
    • benytt kapittel 553 post 61 på ny ramme med Covid-19 midler
    • registrer beløp på mottatt midler med posteringstype "Bevilgning" på budsjettområdet


Rapporteringsåret 2018:


Rapporteringsåret 2017: