For både søker-rolle og forvalter-rolle er det publisert funksjonalitet knyttet til SSO (single sign on) som gjør det mulig å benytte ett brukernavn/passord for å få tilgang til flere roller. Funksjonalitet vil bli utprøvd for enkelte brukere en periode før vi publiserer for alle. Denne rutinen passer for personer som aktivt benytter flere ulike brukerkonto, ved at man sparer tid på å taste inn ulike innlogging-kombinasjoner for samme identitet.


Skjematisk kan vi beskrive funksjonalitet som:

  • Kun teknisk support kan aktivere funksjonalitet på en gitt brukerprofil
  • Før aktivering må korrekt e-post og mobil være registrert på "Master SSO"
  • Etter aktivering og innlogging vil bruker fra en nedtrekksmeny kunne logge direkte inn i andre roller med samme e-post og mobil som blir definert med rollen "Slave SSO". Systemet finner automatisk "Slave SSO" profiler som må ha identisk e-post og mobil som registrert på "Master SSO"
  • Teknisk support kan deaktivere funksjonalitet


Bildet under illusterer funksjonalitet på startsiden etter innlogging, med "Master SSO" som er aktivert.I nedtrekksmenyen vises informasjon om navn på søker-/forvalter-rolle som illustrert under.