Registrering og innlogging

Registrere deg som bruker
Alle som skal sende inn en søknad til en tilskuddsordning (støtteordning) i Regionalforvaltning.no må være registrert som privat søker eller organisasj...
Wed, 25 Mai, 2022 at 8:14 AM
Logg inn
Du er nå på vår brukerstøtteportal. Innlogging i Regionalforvaltning.no skjer via denne lenken: https://regionalforvaltning.no/Security/Signin.aspx?  Fo...
Thu, 9 Des, 2021 at 3:45 PM
Endre passord
Som innlogget bruker kan du selv endre ditt passord tilsvarende som forklart under. Generell rutine for å endre passord: •    Fra startsiden klikk [...
Thu, 9 Des, 2021 at 3:07 PM
Glemt brukernavn og/eller passord
Dersom du har glemt ditt brukernavn og passord for pålogging til www.regionalforvaltning.no, kan du selv trigge utsendelse av nytt passord til din e-post el...
Wed, 25 Mai, 2022 at 8:19 AM
Legg til eller slett brukere
Video over viser hvordan søker legger til flere brukere. Som forvalter må man først velge fane SYSTEM, og deretter klikke på BRUKERREGISTER i venstre kol...
Mon, 10 Okt, 2022 at 3:33 PM
Ett brukernavn for innlogging i flere bruker-roller
For både søker-rolle og forvalter-rolle er det publisert funksjonalitet knyttet til SSO (single sign on) som gjør det mulig å benytte ett brukernavn/passord...
Wed, 7 Mar, 2018 at 12:07 PM