Artikkeloversikt
Saksbehandling

Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustrasjoner gi en korfattet og skjematisk framstilling av "standard" saksbehandling i RF13.50. 


For å komme til saksbehandling gjør følgende:

•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret

•    Klikk på "hamburgermenyen" til venstre for aktuell sak

•    Klikk deretter på [Saksbehandling]


Klikk på illustrasjonene under for å gjøre dem størreFørste fane heter "Saksbehandling"

 1. Fyll ut nøkkelopplysninger for prosjektet
 2. Legg inn "Vurdering" og "Forslag til vedtak"
 3. Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Kostnad"


Tips!

Det er anbefalt å fylle inn en del informasjon i denne fanen, men ikke obligatorisk å fylle ut alt. Det er aller viktigst at du velger korrekt prosjektstatus.


Neste fane er "Kostnad"

Her legger forvalter inn en godkjent kostnadsplan.

Det er ikke obligatorisk å fylle ut denne fanen, men dersom dere bruker dette systemet til å produsere dokumenter (f.eks tilsagnsbrev) vil brevet flette inn informasjon om kostnadsplanen som legges inn her. Når søker registrerer utbetalingsanmodninger vil også informasjon om kostnadsplan hentes fra denne planen.

 • Trykk på knapp "Kopier kostnadsplan fra søknad" for å få søkers kostnasplan frem
 • Skriv en godkjent kostnadsplan
 • Du kan legge til rader med knapp under planen
 • Slett rader ved å huke av til venstre for aktuell rad, og trykk på "slett rad" under
 • Husk at det finnes flere sider. Bla til neste side med pilene over planen (høyre side)
 • Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Finansiering"


Neste fane er Finansiering
Her legger forvalter inn en godkjent finansieringssplan.

Det er ikke obligatorisk å fylle ut denne fanen, men dersom dere bruker dette systemet til å produsere dokumenter (f.eks tilsagnsbrev) vil brevet flette inn informasjon om kostnadsplanen som legges inn her.

 • Klikk på "Kopier finansieringsplan fra søknad" for å få søkers finansieringsplan frem
 • Skriv en godkjent kostnadsplan
 • Utløste midler fra andre finansieringskilder er kun tilgjengelig for fylkeskommuner
 • Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Fin.kilde" (Finansieringskilde)


Neste fane er Fin.kilde (finansieringskilder)

 • Fyll ut hvor prosjektet skal få finansiering fra og hvor mye som er innvilget
 • Hvis prosjektet blir finansiert av flere kilder, klikk [Ny rad i finansieringskilder]. Du kan altså dele opp innvilget sum over flere rammer/budsjettområder
 • (Obligatorisk på rapporteringsplike tilsagn) Velg Ramme, Budsjettområde og skriv innvilget Beløp. Dersom Ramme og/eller Budsjettområde ikke er velgbar i nedtrekksmenyen må disse legges til i hovedfanen Ramme/Regnskap
  Klikk her for veiledning om dette tema ramme/regnskap
 • Søknadsbeløp kan overstyres i dette vinduet, til høyre på siden under "Sammendrag finansiering"
 • Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Geografi"Neste fane er Geografi

•    Kontroller at søker har valgt rett geografi

•    Klikk på [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "KRD"


Neste fane er KMD

•    Velg primærkategori og sekundær kategori(er) (obligatorisk på rapporteringsplike tilsagn)

•    Skriv inn NACE kode og antall ansatte ved bedriftsstøtte

•    Velg utdypningskategorier (obligatorisk på rapporteringsplike tilsagn)

•    Klikk på [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Offentlig støtte"


Siste fane i sluttvurderingen er Offentlig støtte

•    Vurder de 6 vilkårene for offentlig støtte (EØS-avtalens regler om offentlig støtte)

•    Skriv en bekreftelse på at det er gjort en vurdering og en konklusjon.

•    Klikk på [Lagre og avslutt] for å fullføre saksbehandlingen.

Erklæring om habilitet 
      

Generell funksjon

              
 • Valgte saksbehandler på søknad/tilsagn kan digitalt bekrefte habilitet under saksbehandling bildet og fanen "Habilitet"

 • 3 felter lagres:

  • Avkrysning (Ja/Nei) som bekrefter habilitet

  • Tekstfelt med navn/signatur manuelt innlagt av saksbehandler

  • Automatisk oppdatert datofelt for tidspunkt av bekreftet erklæring

 • Dette er en egen fane under saksbehandling

 • Kommando knapp for lagring kun tilgjengelig for valg/tildelt saksbehandler

                

Saksbehandler legger inn "Erklæring om habilitet"

              
 • Felter kun tilgjengelig for Saksbehandler på aktuell sak, mao. id på saksbehandler må være lik id på innlogget bruker

 • Saksbehandler avkrysser felt (1) og fyller inn navn/signatur i felt (2) og deretter lagrer dette med knapp (3) som illustrert under:

              

              

              
 • Innlagt "Erklæring om habilitet" er synlig for alle med tilgang til saksbehandling 
 • Det er ikke mulig for andre enn saksbehandler å endre erklæringen
              
Rangering og omtale


Rangering og omtale er en valfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosjekter fra mindre gode på en enkel måte. Innlegging av rangering må aktiveres av administrator i forvalter-rollen under konfigurasjon. Vi illustrerer under hvordan man aktiverer rangering og omtale under konfigurasjon.


Aktivering av rangering under konfigurasjon:Hvordan legg inn rangering i saksbehandlingsvindu:


Visning og sortering i søknadsregisterer
Excel rapport som inkluderer "rangering og omtale":Snarveier på Prosjektets StartsideUnder Saksbehandling på prosjektets startside finnes snarveier til ulike handlinger/oppgaver som kan utføres i et enkeltprosjekt.

 

 Menyene under saksbehandling er som følger: