Saksbehandling og oppfølging

Saksbehandling veileder
Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustrasjoner gi en korfattet og skjematisk framstilling av "standard" saksbehandling i RF13.50. For ...
Mon, 6 Nov, 2023 ved 12:41 PM
Endre prosjektstatus
I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Valg av prosjektstatus vil ha konse...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:45 PM
Oppfølging
Innhold Prosjektets Startside Søknaden Vedlegg Historikk Prosjektets Startside I RF13.50 finnes det forskjellige måter å behandle søknad...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 1:28 PM
Merknader
I RF13.50er det mulig å legge til en merknad på et prosjekt. Merknadene er synlige for både søker og forvalter. Det er ikke mulig å endre/slette merknader s...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:48 PM
Send søknad eller anmodning til arkiv manuelt
Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv. Dette kan f.eks være aktuelt dersom ny versjon av søknad s...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:45 PM
Mine saker på Startsiden
På Startsiden har saksbehandler en oversikt over alle saker som er tilordnet dem. Dette er en rask måte å få en oversikt over egne saker. Illustrasjonen ned...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 11:15 AM
Legge inn vurdering og forslag til vedtak
Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. Tekst som legg...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:53 PM
Meldinger
Artikkeloversikt Meldinger Send en ny melding Svare på melding Ny oppgave/gjøremål Slett egne meldinger Markere meldinger som lest/ulest Meldingsar...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:54 PM
Rangering og omtale
Rangering og omtale er en funksjon som forvalter valgfritt kan legge inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne s...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:58 PM
Legge inn forutgående prosjektår
Dersom en forvalter ikke godkjenner et flerårig prosjekt for mer enn et år ad gangen, kan det nå i starten være behov for å legge inn forutgående år, både i...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 2:00 PM