Oppfølging og Saksbehandling

Saksbehandling veileder
Artikkeloversikt Generell saksbehandling Erklæring om habilitet Rangering og omtale Snarveier på Prosjektets Startside Saksbehandling Vi...
Tue, 28 Sep, 2021 at 10:11 AM
Etterregistrering av søknader for Kommunal kompensasjonsordning
Denne artikkelen går gjennom alle steg som må utføres for å fullføre rapportering til KMD. Under ser du hva som må gjennomføres i riktig rekkefølge. Obs...
Wed, 8 Des, 2021 at 3:51 PM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Saksbehandlingsveileder
Når søknader er sendt inn av søkere, eller når du som forvalter manuelt har registrert søknader i systemt, kan man utføre saksbehandling på søknader. OBS!...
Tue, 28 Sep, 2021 at 10:07 AM
Oppfølging
Oversikt Prosjektets Startside Søknaden Vedlegg Historikk Prosjektets Startside I RF13.50 er det forskjellige måter å behandle søknader og ...
Wed, 11 Des, 2019 at 3:27 PM
Endre prosjektstatus
I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Følgende prosjektstatus definer...
Tue, 28 Sep, 2021 at 10:05 AM
Send søknad eller anmodning til arkiv manuelt
Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv. Dette kan f.eks være aktuelt dersom ny versjon av søknad s...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:42 AM
Merknader
I RF13.50er det mulig å legge til en merknad på et prosjekt. Merknadene er synlige for både søker og forvalter. Det er ikke mulig å endre/slette merknader s...
Fri, 9 Aug, 2019 at 9:36 AM
Redigere Søknad (lesemodus)
Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. På en egenregi...
Mon, 1 Nov, 2021 at 11:01 AM
Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Des, 2014 at 10:10 AM
Meldinger
Artikkeloversikt Meldinger Send en ny melding Svare på melding Ny oppgave/gjøremål Meldinger Klikk på Meldinger i hovedmenyen for å åpne din m...
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:30 AM