Rangering og omtale er en valgfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode prosjekter fra mindre gode på en enkel måte. Innlegging av rangering må aktiveres av administrator i forvalter-rollen under konfigurasjon. Vi illustrerer under hvordan man aktiverer rangering og omtale under konfigurasjon.


Aktivering av rangering under konfigurasjon:Hvordan legg inn rangering i saksbehandlingsvindu:


Visning og sortering i søknadsregisteret:Excel rapport som inkluderer "rangering og omtale":Rapport: "Saksliste med vurdering"


Hensikt med rapport

Med mange søknader på en gitt støtteordning kan det være mye arbeid å produsere ett og ett word dokument med aktuell informasjon. Ny rapport samler basis informasjon om alle søknader på en ordning eller utvalg etter eget behov i ett PDF dokument. Dokumentet kan skrives ut og brukes som arbeidsnotat i forbindelse med behandling av de ulike søknadene.


Produsere rapport

Rapport er tilgjengelig fra PDF meny i søknad-/tilsagnsregister som illustrert under.


  • informasjon om samtlige søknader i aktivt utvalg blir inkludert i rapport, på bildet over inkluderes samtlige søknader tilknyttet en enkelt støtteordning (se pkt.1)


Eksempel rapport

Bildet under illustrerer innhold og design av rapport. I tillegg til basis informasjon om søknad inkluderes saksbehandler feltene Vurdering og Forslag til vedtak.