Alfabetisk oversikt flettefelter på anmoding/anvisning

(Revidert 12.06.2018)

 

Feltnavn
Kopier flettefelt
AkkumulertSum
«AkkumulertSum»
AkkumulertSumOcr
«AkkumulertSumOcr»
AkseptOk
«AkseptOk»
AnmodningSendt
«AnmodningSendt»
AnmodningSendtDato
«AnmodningSendtDato»
Ansvar
«Ansvar»
AntallRapportFelter
«AntallRapportFelter»
Arkivsak
«Arkivsak»
Beløp
«Beløp»
BeløpOcr
«BeløpOcr»
Beskrivelse
«Beskrivelse»
Bilagsnr
«Bilagsnr»
DelUtbetaling
«DelUtbetaling»
DelUtbetalingOcr
«DelUtbetalingOcr»
FakturaNummer
«FakturaNummer»
Forvalter_Id
«Forvalter_Id»
GodkjentSum
«GodkjentSum»
GodkjentSumOcr
«GodkjentSumOcr»
Innvilgetbeløp
«Innvilgetbeløp»
InnvilgetbeløpOcr
«InnvilgetbeløpOcr»
Kontonr
«Kontonr»
Kontostreng
«Kontostreng»
Ledetekst1
«Ledetekst1»
Ledetekst10
«Ledetekst10»
Ledetekst2
«Ledetekst2»
Ledetekst3
«Ledetekst3»
Ledetekst4
«Ledetekst4»
Ledetekst5
«Ledetekst5»
Ledetekst6
«Ledetekst6»
Ledetekst7
«Ledetekst7»
Ledetekst8
«Ledetekst8»
Ledetekst9
«Ledetekst9»
Merknad
«Merknad»
MrsOk
«MrsOk»
Navn
«Navn»
Prosjekt_Id
«Prosjekt_Id»
ProsjektNummer
«ProsjektNummer»
ProsjektNummerUtbetaling
«ProsjektNummerUtbetaling»
ProsjektUtbetaling_id
«ProsjektUtbetaling_id»
Rapport1
«Rapport1»
Rapport10
«Rapport10»
Rapport2
«Rapport2»
Rapport3
«Rapport3»
Rapport4
«Rapport4»
Rapport5
«Rapport5»
Rapport6
«Rapport6»
Rapport7
«Rapport7»
Rapport8
«Rapport8»
Rapport9
«Rapport9»
RestSum
«RestSum»
RestSumOcr
«RestSumOcr»
RestUtbetaling
«RestUtbetaling»
RestUtbetalingOcr
«RestUtbetalingOcr»
RevisorOk
«RevisorOk»
SluttUtbetaling
«SluttUtbetaling»
SluttUtbetalingOcr
«SluttUtbetalingOcr»
StatusSendtArkiv
«StatusSendtArkiv»
StatusSendtArkivDato
«StatusSendtArkivDato»
StatusUtbetalt
«StatusUtbetalt»
StatusUtbetaltDato
«StatusUtbetaltDato»
Sted
«Sted»
Støtteandel
«Støtteandel»
StøttegrunnlagBeløp
«StøttegrunnlagBeløp»
StøttegrunnlagBeløpOcr
«StøttegrunnlagBeløpOcr»
Søknadsbeløp
«Søknadsbeløp»
SøknadsbeløpOcr
«SøknadsbeløpOcr»
Tilsagnsnr
«Tilsagnsnr»
Tittel
«Tittel»
Tjeneste
«Tjeneste»
TotalbudsjettBeløp
«TotalbudsjettBeløp»
TotalbudsjettBeløpOcr
«TotalbudsjettBeløpOcr»
TypeUtbetaling
«TypeUtbetaling»
Utbetaling
«Utbetaling»
UtbetalingOcr
«UtbetalingOcr»
UtbetalingOk
«UtbetalingOk»
Utbetalt
«Utbetalt»
UtbetaltOcr
«UtbetaltOcr»
UtbetaltTidligere
«UtbetaltTidligere»
UtbetaltTidligereOcr
«UtbetaltTidligereOcr»
VårReferanse
«VårReferanse»
VårReferanseEpost
«VårReferanseEpost»