I denne artikkelen går vi gjennom prosessen med å konfigurerer et redigerbart søknadsskjema. Klikk på lenke under for å gå direkte til ønsket tema.


 1. Redigering og tilpassing av skjema 
 2. Se ferdig skjema og rediger hjelpetekster 
 3. Sjekkliste før publisering 
Redigerbart Søknadsskjema 


Redigerbart søknadsskjema er nå publisert i systemet og er i utgagnspunktet basert på Møre og Romsdal sitt nyeste standardskjema. På en støtterodning hvor  "Redigerbart skjema" er valgt vises knapp [Tilpass skjema] som gir forvalter mulighet til å konfigurere skjemaet etter eget behov. 


Med redigerbart søknadsskjema kan du:

 1. Overstyre ledetekster til ulike felter
 2. Overstyre ledetekster på fane tittel
 3. Skjule felter på en side
 4. Skjule hele faner
 5. Overstyre antall rader for visning av verbalt tekstfelt
 6. M.m.


Standard dokumentmal som benyttes for produksjon av PDF for en søknad, inneholder også flettefelter for ledetekster slik at disse endres automatisk. Men dersom man velger å skjule felter eller faner, må man selv korrigere standard dokumentmal for støtteordning ved å fjerne flettefelter for data som søker ikke fyller ut.Legg til ny støtteordning 


Første steg er å opprette en ny støtteordning i systemet eller åpne en eksisterende støtteordning og velge søknadsskjema med tittel "Redigerbart skjema". Klikk deretter på knappen "Tilpass skjema" for å konfigurere søknadsskjemaet.


Trenger du hjelp til å opprette en ny støtteordning? Klikk her for veiledning. 
Side 1 - Redigerbart Skjema 


På side 1 i Redigerbart skjema skal man fylle inn følgende basisinformasjon:

 • Tittel på søknadsskjema:en liten tekst som vises under alle sider i det ferdige søknadsskjemae
 • Redaktør hjelpetekster: her skal man velge hvilken bruker/person i forvalter-rollen som får tilgang til å endre på pop-up hjelpetekster
 • Hjelpetekst Indentifikator: her skal man velge en tekst som identifiserer innlagte hjelpetekster

Side 2 - FANE: Søknadsinformasjon 


Side 2, "Fane: Søknadsinformasjon" fremstiller den første siden på selve søknaden som søker skal fylle ut. Vi forklarer skjermbildet under:

 • Kolonnen DEFAULT LEDETEKSTER viser det opprinnelige navnet på alle ledetekster.
 • Grønn tekst "Søknadsopplysninger" er tittel på fanen. Her kan man altså overstyre tittel på fanen
 • Kolonnen OVERSTYR LEDETEKST er et blankt felt som gir mulighet for å endre ledeteksten. Her kan man enten overstyre ledeteksten ved å fylle inn en ny tekst, eller la feltet være blankt for å bruke den opprinnelige/default ledeteksten
 • Kolonnen SKJUL FANE kan ikke benyttes på denne siden, Vi forklarer denne kolonnen på side 3.
 • Kolonnen SKJUL FELT gir mulighet for å ta bort enkelte felt. For å skjule et felt og dermed fjerne helt det fra søknadsskjemaet klikker en på "nei" verdien slik at den viser "ja"


Under utfylling av søknadsskjema er enkelte felt obligatorisk å fylle ut og ikke mulig å skjule. Det er kun mulig å skjule felt hvis feltet har en "nei/ja" verdi under Skjul fel-kolonnen. På side 1 i redigerbart skjema er følgende felt obligatoriske og dermed ikke mulig å skjule:

 • Felt "Tittel (Proskjektnavn)"
 • Felt "Kort beskrivelse av proskjektet"


Side 3 - FANE: Kontaktinformasjon 

På side 3 "Fane: Kontaktinformasjon" skal søker fylle inn kontaktinformasjon. I opprinnelig søknadsskjema inneholder søknadsskjemaet 3 stk underfaner for utfylling. Se bildet under som viser  opprinnelig søknadsskjema.


(Klikk på bildet for å gjøre den større) Korrigering av side 3 gjøres på samme måte de forrige sidene. Ny kolonne her er SKJUL FANE som vi forklarer under:

 • Kolonnen SKJUL FANE gir mulighet for å skjule underfaner "Kontaktperson" og "Prosjektleder". For å skjule en fane og dermed fjerne det fra søknadsskjemaet klikker en på "nei" verdien slik at den viser "ja"  
 • På side 3 i redigerbart skjema er følgende fane og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule: 
  - Fane "Søker/prosjekteier"

  - Felt "Prosjekteiers navn"
  - Felt "Mobil"
  - Felt "Organisasjonsnummer"
  - Felt "E-post"
  - Felt "Bankkontonummer"


Side 4 - FANE: Prosjektbeskrivelse 


Korrigering av side 4 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige sidene. Ny kolonne her er ANT.LINJER som vi forklarer under.


 • Kolonnen ANT.LINJER gir mulighet for å definere hvor stort et utfyllingsfelt skal være med antall linjeskift. Her kan man enten definere antall linjeskift selv, eller la feltet så blankt. Blankt felt benytter default linjeskift.
 • På side 4 i redigerbart skjema kan alle faner og felt redigeres og skjules. Ingen felt obligatoriske å fylle ut. 

Side 5 - Andre faner 


Korrigering av side 5 på redigerbart skjema utføres på samme måte som de forrige siden.


 • På side 5 i redigerbart skjema er følgende fane og felt obligatoriske å fylle ut og dermed ikke mulig å skjule
  - Fane "Økonomi
  - Felt "Kostnadsoverslag"
  - Felt Finansieringsplan
  - Fan "Geografi"
  - Fane "Vedlegg"Ferdig skjema og redigering av hjelpetekster  


For å se resultat av redigerbart søknadsskjema og redigere på redaktør hjelpetekster kan man opprette en ny søknad i forvalter-rollen.Velg støtteordningen du har registrert med redigerbart skjema og skriv en tittel på søknaden.

Nå kan du se gjennom alle sidene på det redigerbare søknadsskjemaet. Dersom du ønsker å gjøre flere endringer kan du gå tilbake til støtteordningen og tilpasse skjemaet på nytt. Når du har utført oppdateringer og lagrer skjemaet blir dette oppdatert i systemet. Du vil da kunne åpne denne "test søknaden" igjen og se endringene umiddelbart.


For å gjøre endringer på hjelpetekster må du være innlogget i den valgte brukeren for redaktør hjelpetekst. 

 • Hold musepeker over det grønne spørsmålstegnet til hjelpeteksten dukker opp
 • Klikk på knappen "Rediger"
 • Pop-up vindu for tekstredigering dukker opp. Utfør ønskede endringer og klikk på "lagre" når endringer er utført

Sjekkliste før publisering  


Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning med redigerbart søknadsskjema.Standard sjekkliste på Støttteordning

 • Konfigurasjon av støtteordning og valg av søknadsskjema (Side 1)
 • Valg av geografiske og tematiske kategorier (Side 2)
 • Informativ og konsis publiseringstekst (Side 3)
 • Viktig! Legg inn standard finansieringsrad som benyttes for å sette søknadsbeløp. Legg inn en finansieringsrad med stjerne foran teksten; alà "*Støtte fra Hordaland fylkeskommune". Under utfylling blir beløp innlagt på denne rad benyttet som søknadsbeløp. (Side 5) Se illustrasjon under for veiledning.


Sjekkliste på Redigerbart skjema

 • Konfigurere innhold og utseende. Skjule faner og felt, overstyre ledetekster og justere etiketter.
 • Teste søknadsskjema

Gjøre tilpasninger på dokumentmaler

 • Når man konfigurerer det redigerbare søknadsskjemaet (fjerner og tilpasser felt og ledetekster) så blir ikke dokumentmalene i systemet tilpasset automatisk. Det er altså ingen automatikk mellom valg på konfigurasjon på støtteordning og fjerning av felter i dokumentmal. Dokumentmalene må altså tilpasses manuelt, lastes opp i dokumentmalarkiv og velges på støtteordningen
 • Gå til dokumentmalarkiv, finn systemmalen "REDIGERBART2018.DOCX" (under nedtrekksmenyen "alle"). Last ned systemmalen og fjern alle felter som er skjult på skjemaet. Last opp dokumentet i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.
 • Duplisere aktuell tilsagnsbrev og mal fjerne felter som er skjult på skjema. Laste opp i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.