Beskrivelse av funksjonalitet for sluttrapportering


Bakgrunn


KMD vil nå ha sluttrapportering av tilsagn fra 550.64 posten og tilskuddsbeløp over 500.000,-. Dokument vedlagt under er spesifikasjon definert av KMD på innhold i rapportering:Sluttrapporteringsskjema er nå implementert i Regionalforvaltning med funksjonalitet beskrevet under.
Generell beskrivelse av funksjonalitet implementert


 • Det er kun mulig å registrere 1 stk. sluttrapport pr. tilsagn
 • Saksbehandler/administrator hos forvalter fyller ut sluttrapport (kun synlig for forvalter)
 • Nytt skjema for innlegging av sluttrapport med business logikk 
 • Knapp for registrering av sluttrapport vises på utbetalingsoversikt i forvalter-rollen
  • knapp vises kun dersom begge krav under er tilfredsstilt
   • tilskudd er gitt over 550.64
   • tilskudd er i størrelse over 500.000
 • Nytt filter i tilsagnsregister 
 • Ny excel rapport for eksport av sluttrapportering
Detaljert beskrivelse av skjema for sluttrapportering


Aktivere utvalg med aktuelle tilsagn


For å finne tilsagn som faller under den aktuelle kategorien kan man aktivere utvalg i søknad- og tilsagnregister. Det finnes egne utvalg som filtrerer frem alle relevante tilsagn fra 550.64 med tilskudd over 500.000.- som vist på illustrasjonen under.

 1. Gjør utvalg på aktuelle tilsagn i søknad- og tilsagnsregister
 2. Under kolonnen "Utbetalt" vil det enten vises en utbetalt sum eller knappen "Utbet.". Klikk på summen eller knappen for å åpne oversikt over prosjektutbetalinger
 3. Klikk på knappen "Sluttrapport på 550.64 tilskudd" for å starte utfylling av sluttrapport

Opprette ny sluttrapport

Under oversikten over prosjektutbetalinger vises knapp for opprettelse av sluttrapport. Denne vises kun på tilsagn finansiert på 550.64 og tilskudd større enn 500.000.
Fylle ut sluttrapport

På bilderekken nedenfor ser vi alle sider på sluttrapport for 550.64 tilskudd. Dette er et veiviser basert skjema som saksbehandler fyller ut. På siste side må saksbehandler bekrefte ferdig utfylt rapport, og rapporten blir da låst. Dersom noen felter ikke er utfylt blir saksbehandler informert om dette før rapporten låses.
Informasjon om manglende utfylte felter


Dersom saksbehandler ikke har gitt svar på alle spørsmål vises en plakat med informasjon om manglende utfylte felter på siste side i skjemaet. Saksbehandler får likevel anledning til å ferdigstille rapporten ved å bekrefte at sluttrapporten er ferdig utfylt.

Ferdig utfylt rapport blir låst


Når rapporten er ferdig utfylt kan den åpnes i lesemodus som illustrert under. 

Administrator kan åpne rapport for redigering

Administrator har mulighet til å åpne en sluttrapport for redigering, som illustrert på bildet under. Saksbehandler har ikke tilgang til å låse opp rapport for redigering.
Utrapportering til Excel

Ny Excel rapport er tilgjengelig i forvalter rollen med sluttrapport data. Utrapporten vil kun inkludere tilsagn hvor det er opprettet en sluttrapport.
Beskrivelse Excelrapport

Rapport lagt ut for enkel statistikk produksjon.