Som ny forvalter kan det være aktuelt å kontrollere at korrekt informasjon er innlagt på deres bruker. Det kan hende du ønsker å gjøre endringer i adresseinformasjonen, endre konfigurasjonen eller aktivere arkivfunksjonalitet.

I denne artikkelen går vi gjennom endring av følgende instillinger i forvalter-rollen: 

 • Forvalter opplysninger (adresseinformasjon, org.nr, m.m)
 • Arkivfunksjonalitet 
 • Publisering og funksjonalitet
 • Verbal rapportering på utbetalingsanmodning
 • Veiledning på utbetalingsanmodning

For å endre adresseinformasjon, gjør følgende:

 • Klikk på [System] i hovedmenyen.
 • Fra [System] klikk på [Endre Forvalter] i menyen til venstre.
 • Siden "Endre Forvalter" åpnes. Her kan administrator endre opplysninger om forvalterFor å endre arkivfunksjonaliteten, gjør følgende:
 • Klikk på [System] i hovedmenyen.
 • Klikk på [Instillinger Forvalter] i menyen til venstre på siden.
 • Siden "Innstillinger forvalter-rolle" åpnes. Første fane heter "Arkivfunksjonalitet"


Regionalforvaltning.no er utviklet som et spesialisert fagsystem og derfor ikke har direkte funksjonalitet som et fullverdig arkivsystem. Mye av informasjonen som blir lagt inn i RF13.50 er definitivt av arkivverdig materiale, og derfor har systemet funksjonalitet for å overføre slik informasjon til et arkivsystem.


Overføring av informasjon skjer enten ved at systemet automatisk genererer e-poster som sendes til postmottaket (søknader og anmodning om utbetaling) som beskrevet over, eller ved at saksbehandleren bruker systemet til å produsere dokumenter, for eksempel tilsagnsbrev, og deretter manuelt legger disse til det aktuelle sak- og arkivsystemet.Tilpass publisering og andre funksjonaliteter, gjør følgende:

 • Klikk på [Startside] i hovedmenyen.
 • Fra startsiden klikk på [Endre konfigurasjon], deretter velg fanen som heter "Publisering og funksjonalitet"
 • Her kan administrator endre publisering og andre funksjonaliteter.For å endre verbal status- og sluttrapportering på anmodning, gjør følgende:

 • Velg fanen "Status-/sluttrapportering på anmodning"
 • Her skriver dere spørsmål som stilles til søker når de sender inn en utbetalingsanmodning/rapport
 • Velg antall felter som vises i status og sluttrapportering og tilpass ledetekstene.
For å endre utbetalingsinformasjon, gjør følgende:

 • Velg fanen "Utbetalingsinformasjon"
 • Her kan du tilpasse informasjonstekst til søker som vises når de fyller ut utbetalingsanmodninger.
 • Funksjonen må først aktiveresm deretter skriver du ønsket tekst i feltet under.