Konfigurasjon

Tilpassing av egen forvalter-rolle
Som ny forvalter kan det være aktuelt å kontrollere at det er korrekt informasjon som innlagt på forvalter. Det kan hende du ønsker å gjøre endringer i adre...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:20 AM
Arkiv
Konfigure bruk av arkivfunksjonalitet i RF13.50 I en ny forvalter-rolle er dette noe det første Administrator selv konfigurerer dersom denne funksjonalitet...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:19 AM
Automatisk varsling til prosjekteier
I denne veiledningen ser vi på rutiner for automatisk varsling per e-post til søker/prosjekteier Beskrivelse av automatisk varsling Forvalter kan velge...
Fri, 19 Mai, 2023 ved 9:52 AM
Tilbakeføring av tilskudd
Når det legges inn sluttutbetaling er det også mulig å legge inn en tilbakeføring av tilskudd. En tilbakeføring er teknisk sett kun et negativt tilskudd. De...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:25 AM
Beskrivelse av roller
Rolleoversikt Administrator Saksbehandler Saksbehandler uten økonomi Ekstern saksbehandler Ekstern forvalter Vi beskriver i dette dokumentet hv...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:21 AM
E-post og sms-varsling
Både saksbehandler og administrator kan motta varsel pr e-post og sms når de får tildelt søknader. Varselet er knyttet til ditt brukernavn og må aktiveres p...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:24 AM
Poststeder
I RF13.50 er det mulig å søke opp postnummer, poststed, kommunenummer, kommunenavn, og hvilken kategori postnummeret har. For å komme til "Postn...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:24 AM