Det finnes 2 metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser begge metodene nedenfor. Disse er:

 • Metode 1: 
  Gir mulighet for å endre globale (standard) spørsmål

 • Metode 2: 
  Gir mulighet for å overstyre spørsmål på enkelte støtteordninger

Metode 1: Endre globale/standard spørsmål

 • Åpne Instillinger forvalter
 • Gå til fanen "Rapportering" og tilpass antall felter og ledetekster for inntil 10 rapporteringsfelt
 • Lagre til slutt

Klikk på bildet for å gjøre det størreMetode 2: Endre/overstyre spørsmål på en enkelt støtteordning

 • Denne metoden vil overstyre spørsmål kun på valgt støtteordning.
 • Finn aktuell støtteordningen i registeret, og klikk på knapp AKTIVER under kolonnen "Rapp.regime".
 • Konfigurasjonsvinduet åpnes. Her må man først aktivere funksjonen (altså overstyre rapporteringsregime på støtteordning), og deretter fylle ut spørsmål i feltene under.
 • Lagre til slutt.Kan vi endre på spørsmål dersom søkere allerede har begynt å send inn utbetalingsanmodninger?
Man skal helst endre spørsmål før man har begynt å motta anmodninger på støtteordningen. Problemer oppstår dersom man allerede har mottatt "anmodning om utbetaling" hvor verbal rapporterene er utfylt. Dersom man i etterkant endrer ledetekster og antall rapporteringsfelter, får dette "tilbakevirkende" effekt på skjema søker ser når han/hun går inn på tidligere innsendte anmodninger.