Det finnes to metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser begge metodene nedenfor. Disse er:

 • Metode 1: 
  Gir mulighet for å endre globale (standard) spørsmål

 • Metode 2: 
  Gir mulighet for å overstyre spørsmål på enkelte støtteordninger

Metode 1: Endre globale/standard spørsmålDenne metoden vil overstyre spørsmål på alle støtteordninger.

 • Åpne "Instillinger forvalter", lokalisert i menyen til vensre under hovedfanen "System"
 • Gå til fanen "Rapportering" og tilpass antall felter og ledetekster for inntil 10 rapporteringsfelt

Klikk på bildet for å gjøre det større
Metode 2: Endre/overstyre spørsmål på en enkelt støtteordningDenne metoden vil overstyre spørsmål kun på en enkelt støtteordning


 • Finn den aktuell støtteordningen i registeret under fanen "System"
   
 • Klikk på knapp AKTIVER under kolonnen "Rapp.regime"

 • Konfigurasjonsvinduet åpnes. Her må man først aktivere funksjonen (altså bekrefte overstyring av rapporteringsregime på støtteordningen), og deretter fylle ut spørsmål i feltene under


 • Husk å lagre

Kan vi endre på spørsmål dersom søker allerede har begynt å fylle ut utbetalingsanmodninger?
Man skal helst endre spørsmål før man har begynt å motta anmodninger på støtteordningen. Problemer oppstår dersom man allerede har mottatt "anmodning om utbetaling" hvor verbal rapporterene er utfylt. Dersom man i etterkant endrer ledetekster og antall rapporteringsfelter, får dette "tilbakevirkende" effekt på skjema søker ser når han/hun går inn på tidligere innsendte anmodninger.