Det finnes 2 metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser disse metodene nedenfor. 

  • Metode 1 gir mulighet for å endre globale (standard) spørsmål
  • Metode 2 gir mulighet for å overstyre spørsmål på enkelte støtteordninger


Metode 1: Endre globale/standard spørsmål


Åpne Instillinger forvalter, gå til fanen Rapportering og tilpass antall felter og ledetekster for inntil 10 rapporteringsfelt.


Klikk på bildene for å gjøre dem større
Metode 2: Endre/overstyre spørsmål på enkelt støtteordning


Denne metoden vil overstyre spørsmål kun på valgt støtteordning.

Finn den aktuelle støtteordningen i støtteordningsregister, og klikk på knapp AKTIVER under kolonnen Rapp.regime.
Konfigurasjonsvinduet åpnes. Her velger man om man ønsker å aktivere standard/globale spørsmål, og fyller ut spørsmål i feltene under.


OBS! Man kan tilpasse spørsmål på støtteordning uten problem om man har ikke begynt å motta anmodninger på støtteordningen. Problemet oppstår dersom man allerede har mottatt "anmodning om utbetaling" hvor verbal rapporterene er utfylt. Dersom man i etterkant da endrer ledetekster og antall rapporteringsfelter, får dette også "tilbakevirkende" effekt på skjema søker ser når han/hun går inn på tidligere innsendte anmodninger.