I denne brukerveiledningen vil vi gi en forklaring på filtreringsalternativer og andre funksjoner i søknad- og tilsagnsregisteret. For å få åpne «Søknad- og tilsagnsregister», klikker du på fanen Søknader øverst i hovedmenyen.

 


Filtrering


For standard filtrering benyttes filtreringsfanene under overskriften "Søknad- og tilsagnsregister". Fanene filtrerer utvalg på grunnlag av prosjektstatus. For eksempel vil søknader med prosjektstatus "Sendt" plasseres i fanen "Nye søknader", og søknader med prosjektstatus "Innvilget" vil plasseres i fanen "Innvilget tilsagn". For noen vil ikke filtrering på fanene være spesifikt nok, derfor har man også muligheten til å filtrere på: fritekst, år, saksbehandler, støtteordning, ramme og mer. Hvis man skal søke med fritekst, vil vi anbefale at man står i den første fanen «Alle» for å unngå at prosjektstatusen påvirker søket.


Klikk på et bilde for å gjøre det større.


Se bilde under for en spesifik oversikt over hvordan saker filtreres på prosjektstatus:


Snarveier

Illustrasjonen under viser en oversikt over ulike snarveier of funksjoner i registreret.
Sortering


Alle kolonnetekstene i registeret har sorteringsfunksjonalitet, det vil si at du kan klikke for å sorter registeret etter beløpet som er søkt. Forskjellen mellom filtrering og sortering er at filtrering bestemmer hvilken type prosjekter som skal vises i registeret, mens sortering bestemmer rekkefølgen på prosjektene.