Når en utbetalingsanmodning har blitt sendt inn av søker så låses den automatisk for redigering, og søker kan ikke lengre endre eller slette den. For å endre eller slette en anmodning må den først låses opp, og dette kan kun utføres av forvalter.

Vi på teknisk brukerstøtte har av sikkerhetsmessige årsaker ikke rettigheter til å låse opp en utbetalingsanmodning for søker. Dette må både avgjøres og utføres av forvaler selv. Søker må derfor ta direkte kontakt med sin saksbehandler i kommunen eller fylkeskommunen dersom de ønsker å endre eller slette en utbetalingsanmodning.Hvordan låse opp en utbetalingsanmodning


1) Forvalter går til søknads- og tilsagnsregisteret, som er plassert under fanen "Søknader" i hovedmenyen. Finn den aktuelle saken og trykk på den røde hamburgermenyen til venstre. Velg "Utbetaling".

2) Trykk på beskrivelsen på anmodningen som skal låses opp.

3) I den gule boksen nederst på siden, endrer du verdien for "Anmodning innsendt og låst" til NEI. Velg deretter "Lagre og lukk".Hvordan slette en anmodning


4) Følg steg 1-3 over. Utbetalingsanmodningen vil nå være låst opp. For å slette anmodningen markerer du anmodningen i den tomme ruten til venstre og velger "Slett anmodning (merket)". 


Vennligst forsikre deg om at du velger riktig anmodning, da denne handlingen ikke kan reverseres i ettertid.På bildet under ser du både hvordan en anmodning låses opp og slettes:


Trykk på bildet over for å gjøre det størreOfte stilte spørsmål

 1. Kan forvalter gjøre endringer, samt laste opp vedlegg på vegne av søker?
  Svar her er JA. Forvalter kan velge å utføre endringer på utbetlingsanmodningen på vegne av søker. I slike tilfeller behøver forvalter ikke å låse opp utbetalingsanmodningen. Forvalter kan bla gjennom alle sider i anmodningen og utføre ønskede endringer, inkludert å laste opp nye vedlegg. 

 2. Søker registrerte en sluttutbetaling istedenfor en delutbetaling. Er det mulig å endre type utbetaling?
  Det finnes ingen funksjon i systemet for å endre type utbetaling, fra sluttutbetaling til delutbetaling, og omvendt. Dette skyldes at det stilles ulike spørsmål i skjema for delutbetaling vs sluttutbetaling. For å endre type må en ny utbetalingsanmodning registreres.

 3. Kan forvalter akseptere utbetalingsanmodningen selv om det er feil type?
  Her spørs det hvilken type anmodning som ble valgt:
 • Dersom anmodningen som ble registrert feil er en delutbetling, så kan du velge å akseptere mottatt anmodning selv om det er feil type. Det er ingen forskjell om siste utbetaling står som delutbetaling rent teknisk, så om forvalter syntes det er greit så kan den altså forbli en delutbetaling. Du vil se i ulike sammenhenger at alt er utbetalt.
 • Dersom anmodningen som ble registrert feil er en sluttutbetaling vil det ikke være mulig å legge til flere sluttutbetlinger. Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å endre denne (altså opprette en ny og slette denne).
 • Den eneste forskjellen på en del- og sluttutbetaling er spørsmålene som stilles i status/slutt-rapporteringen.