For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendelse av søknad til forvalter må alle obligatoriske felter være utfylt. Dersom det er mangler eller feil på skjema er det ikke mulig å sende dette inn til forvalter før disse er rettet.

 

Rent teknisk fungerer utfylling av søknadsskjema som en veiviserprosess hvor en side av gangen fylles ut og det er kun en [Lagre og neste] knapp på hver fane. Under utfylling er det fullt mulig å hoppe over felter for å komme tilbake til utfylling av disse på et senere tidspunkt. Kontroll av søknadsskjema blir først utført når søknad skal sendes inn til forvalter. Vi minner om at søknad må eksplisitt sendes inn til forvalter via egen knapp for dette i programmet. Mao. det er ikke nok å skrive søknad ferdig, den må også eksplisitt sendes inn. 

 


  

Send inn søknad

Når søknad er ferdig utfylt må du huske å sende den inn. Dette gjør du fra søknadsregisteret. Dette illustreres på bildene under.

Innsendte søknader blir automatisk låst for redigering etter innsendelse. Dobbeltsjekk at alle opplysninger er korrekte og at alle vedlegg er lagt til før du velger å sende inn da dette ikke kan redigeres etterpå.Kontroll av manglende data før innsendelse


Dersom du har behov for å endre på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkeskommune) og informere om årsak. Forvalter kan velge å låse opp søknaden slik at du får mulighet til å endre på den.Innsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonalitet for innsyn på "Under utfylling" har eksistert siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten er å gi saksbehandler/næringskonsulent bedre mulighet til å hjelpe søker under utfylling ved behov. I praksis betyr innsyn på søknad under utfylling at f.eks. en næringskonsulent i en liten kommune kan yte vesentlig bedre service til en frustrert og lite datakyndig søker som etter beste evne prøver å fylle ut sin "første digitale søknad".