For utfylling av elektronisk søknad benyttes ulike typer søknadsskjemaer. Søknadsskjemaet du skal fylle ut kan variere i lengde og spørsmål som stilles og dette er avhengig av hvilken ordning det søkes på.

Før innsendelse av søknad til forvalter må alle felter være utfylt. Dersom det er mangler eller feil i skjemaet er det ikke mulig å sende dette inn til forvalter før disse er rettet.Utfylling av søknadsskjema fungerer som en veiviserprosess der du fyller ut én side om gangen, med kun en [Lagre og neste] knapp på bunnen av hver side. Du kan velge å hoppe over felter og fylle dem ut senere. Søknaden blir kontrollert før den sendes inn til forvalter. Husk å eksplisitt sende inn søknaden via dedikert [ Send inn]  knapp etter utfylling – det er altså ikke nok å bare skrive den ferdig.


Se eksempel på bildene nederfor som viser vår "Standard søknadsskjema". Her kan du se hvordan alle sider ser ut og hva som skal fylles ut i hvert felt. Hvis ditt søknadsskjema er annerledes, hold musepekeren over det grønne spørsmålstegnet til høyre for hvert felt for å lese hjelpetekster. Hjelpetekst-ikonet ser slik ut:
  

Send inn søknad

Når søknad er ferdig utfylt må du ogsså huske å sende den inn. Dette gjør du fra søknadsregisteret (altså fanen "Søknader" i hovedmenyen).

Innsendte søknader blir automatisk låst for redigering etter innsendelse. Dobbeltsjekk at alle opplysninger er korrekte og at alle vedlegg er lagt til før du velger å sende inn da dette ikke kan redigeres etterpå.Kontroll av manglende data før innsendelse


Dersom du har behov for å endre på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkeskommune) og informere om årsak. Forvalter kan velge å låse opp søknaden slik at du får mulighet til å endre på den.Innsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonalitet for innsyn på "Under utfylling" har eksistert siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten er å gi saksbehandler/næringskonsulent bedre mulighet til å hjelpe søker under utfylling ved behov. I praksis betyr innsyn på søknad under utfylling at f.eks. en næringskonsulent i en liten kommune kan yte vesentlig bedre service til en frustrert og lite datakyndig søker som etter beste evne prøver å fylle ut sin "første digitale søknad".