I RF13.50 er det flere måte å navigere mellom de ulike sidene eller funksjonene i systemet. Foruten menyer og snarveier er det lagt inn aktiv tekst som gjør det enkelt å navigere mellom de ulike funksjonene. I denne artikkelen går vi gjennom navigasjon og nyttige funksjoner i søker-rollen.

 

Hovedmenyen

Fra hovedmenyen kan du navigere til andre funksjonaliteter i RF13.50. Bilde under viser hvilken funksjoner som finnes under hver fane i hovedmenyen.


Klikk på et bilde for å gjøre den større og starte slideshow-fremvisning.


Oversikt og snarveier på startsiden.


Snarveier og funksjoner under hovedfanen Søknader.


Prosjektets startside viser en detaljert og oversiktlig sammendrag av prosjektet med mulighet for å produsere dokumenter og motta søknad per epost.  Man åpner prosjektets startside ved å klikke på prosjektnavn på den aktuelle saken.  Prosjektets startside ser slik ut: