I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette.


Følgende prosjektstatus definerer en søknad

•    Ikke sendt

•    Sendt

•    Under behandling

•    Avslått

•    Begrunnet retur

•    Søknad trukket

•    Feilregistrering

•    Overføring annen avdeling.


Følgende prosjektstatus definerer et tilsagn

•    Innvilget

•    Avsluttet

•    Kansellert

 

 Valg av prosjektstatus vil ha konsekvenser for hvor i søknad- og tilsagnsregisteret du finner prosjektet senere.


For å endre prosjektstatus, gjør følgende:

•    Gå til søknad- og tilsagnsregisteret.

•    Klikk på beløpet som er søkt for å komme til saksbehandling.

•    Velg prosjektstatus ved hjelp av nedtrekksmenyen.


Klikk på bilde for å gjøre det større.Det er anbefalt å gjøre en fullstendig saksbehandling før prosjektet får status innvilget.