I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette.


Følgende prosjektstatus definerer en søknad

•    Ikke sendt

•    Sendt

•    Under behandling

•    Avslått

•    Begrunnet retur

•    Søknad trukket

•    Feilregistrering

•    Overføring annen avdeling.


Følgende prosjektstatus definerer et tilsagn

•    Innvilget

•    Avsluttet

•    Kansellert

 

 Valg av prosjektstatus vil ha konsekvenser for hvor i søknad- og tilsagnsregisteret du finner prosjektet senere.


For å endre prosjektstatus, gjør følgende:

•    Gå til søknad- og tilsagnsregisteret.

•    Klikk på den røde "hamburgermenyen" med tre hvite streker til venstre for en sak, og velg deretter "saksbehandling"

•    Rediger prosjektstatus i det gule feltet til høyre, ved hjelp av nedtrekksmenyen (se bildet under)


Klikk på bilde for å gjøre det større.Det er anbefalt å gjøre en fullstendig saksbehandling før prosjektet får status innvilget.