I RF13.50 er alle prosjekter pr. definisjon enten en søknad eller et tilsagn. Det er prosjektstatus som definerer dette. Valg av prosjektstatus vil ha konsekvenser for hvor i søknad- og tilsagnsregisteret du finner prosjektet senere. 


Følgende prosjektstatus definerer en søknad

 • Ikke sendt
 • Sendt
 • Under behandling
 • Avslått
 • Ikke kvalifisert
 • Begrunnet retur
 • Søknad trukket
 • Feilregistrering
 • Overføring annen avdeling.


Følgende prosjektstatus definerer et tilsagn

 • Innvilget
 • Avsluttet
 • Kansellert

 

For å endre prosjektstatus, gjør følgende:

 1. Gå til søknad- og tilsagnsregisteret.
 2. Klikk på den røde "hamburgermenyen" (meny med tre hvite streker) til venstre for en sa 
 3. Velg "Saksbehandling" som ligger øverst i menyen
 4. Rediger prosjektstatus i det gule feltet til høyre, ved hjelp av nedtrekksmenyen (se bildet under)


Klikk på bilde for å gjøre det større.Det er anbefalt å gjøre en fullstendig saksbehandling før prosjektet får status innvilget.