Fra dette menyvalget kan en kan det lages tilsagnsbrev eller avtaler om prosjektsamarbeid. Disse vil normalt bli laget etter at det er fattet vedtak om å gi støtte til et prosjekt. Som forvalter er det viktig å sette prosjektstatus til innvilget (tilsagn) når en sender ut tilsagnsbrev til søker.


For å produsere et tilsagnsbrev, gjør følgende:


•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til den aktuelle søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne

•    Prosjektets startside åpnes. Fra prosjektets startside klikk på Tilsagnsbrev, og velg dokumentmal og format

•    Åpne eller lagre dokumentet.Tips! Før du produserer tilasgnsbrev, husk å utføre saksbehandling/saksvurdering hvor du legger inn vurdering og forslag til vedtak i saksbehandlingsvindu.


Tilpassing av tilsagnsbrev

Om forvatler ønsker å tilpasse standardmalen for tilsagnsbrev gjøres dette i dokumentmalarkiv. En kan f.eks legge til egen logo, endre rekkefølge på tekst, legge til tekst, m.m. Se veiledning på lenken under:

- Dokumentproduksjon veiledning