Fra dette menyvalget kan det lages tilsagnsbrev eller avtaler om prosjektsamarbeid. Disse vil normalt bli laget etter at det er fattet vedtak om å gi støtte til et prosjekt. Som forvalter er det viktig å endre prosjektstatus til innvilget (tilsagn) når en sender ut tilsagnsbrev til søker.

Merk at tilsagnsbrev og andre typer brev kan ikke sendes ut via Regionalforvaltning.no. Alle brev må altså sendes via kommunens/fylkeskommunens egen postsystemer. Det er kun mulig å laste ned brev lokalt på din egen datamaskin, og de oppbevares/lagres ikke i systemet. Det er valgfritt å bruke Regionalforvaltning eller andre systemer for brev/dokumentproduksjon.


For å produsere et tilsagnsbrev, gjør følgende:


•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til den aktuelle søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne

•    Prosjektets startside åpnes. Fra prosjektets startside klikk på Tilsagnsbrev, og velg dokumentmal og format

•    Åpne eller lagre dokumentet.Tips! Før du produserer tilasgnsbrev, husk å utføre saksbehandling/saksvurdering hvor du legger inn vurdering og forslag til vedtak i saksbehandlingsvindu.


Tilpassing av tilsagnsbrev

Om forvatler ønsker å tilpasse standardmalen for tilsagnsbrev gjøres dette i dokumentmalarkiv. En kan f.eks legge til egen logo, endre rekkefølge på tekst, legge til tekst, m.m. Se veiledning på lenken under:

- Dokumentproduksjon veiledning