Innhold
Prosjektets Startside

I RF13.50 er det forskjellige måter å behandle søknader og tilsagn på. Vi anbefaler at saksbehandlere benytter prosjektets startside som hovedplatform for saksbehandling. Prosjektets startside er en ryddig og enkel side som gir tilgang til alle funksjoner som benyttes på enkletprosjekter. Vi vil i dette kapitelet vise hvordan en kan bruke alle funksjonene i prosjektets startside.


For å komme til prosjektets startside, gjør følgende:

•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret

•    Klikk på prosjektets tittel (prosjektbeskrivelsen) for å komme til prosjektets startside

 

Klikk på bildene for å gjøre de større.


Fra prosjektets startside har saksbehandler tillgang til: 

•    Søknaden

•    Saksbehandling

•    Dokumentproduksjon

•    Meldinger

•    Vedlegg

•    Historikk
  Klikk for større bilde..

 

 


Søknaden

Vi vil her vise beskrivelse for de ulike hovedtemaene som søknaden/tilsagnet er delt inn i og hvilke muligheter for snarveier en kan bruke aktiv tekst til.

 

 Beskrivelse

 

 

 Kontakt

 

 

 Spesifikasjon

 

 

 Økonomi

 

 

 Saksbehandling

 

 

 

Vedlegg
Nest nederst til høyre i prosjektets startside, finner en Vedlegg. Hensikten med denne er å vise vedleggene som er sendt inn ved en søknad.


Ved å klikke på [Åpne vedleggsliste], kommer en til vedleggslisten hvor alle vedlegg fremkommer i listeformat.Historikk

Nederst til høyre i prosjektets startside, finner en Historikk. Hensikten med denne er å dokumentere alt som har skjedd siden prosjektet ble opprette og senere endringer.