Innhold
Prosjektets Startside

I RF13.50 finnes det forskjellige måter å behandle søknader og tilsagn på. Vi anbefaler at saksbehandlere benytter prosjektets startside som hovedplatform for saksbehandling. Prosjektets startside er en ryddig og enkel side som gir tilgang til alle funksjoner som benyttes på enkletprosjekter. Vi vil i denne brukerveiledningen vise hvordan en kan bruke alle funksjonene i prosjektets startside.


For å komme til prosjektets startside, gjør følgende:

•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret

•    Klikk på tittelen (prosjektbeskrivelsen) på en sak

 

Klikk på bildet for å gjøre det størreFra prosjektets startside har saksbehandler tillgang til: 

•    Søknaden

•    Saksbehandling

•    Dokumentproduksjon

•    Meldinger

•    Vedlegg

•    Historikk


  Klikk for større bilde..

 

 


Søknaden
Til venstre ser du en oversikt av søknaden. Du kan bla nedover for å lese hele saken.  


 

Saksbehandling
Øverst til høyre på skjermbildet finner du ulike behandlingsmunligheter. Du kan blant annet åpne vindu for saksbehandling, legge til merknader, eller f.eks åpne oversikten over prosjektutbetalinger.Dokumentproduksjon
Nest øverst finner du dokumentproduksjon. Her kan du velge å produsere dokumenter og brev i ulike format. 

Om du har lastet opp egne dokumentmaler i dokumentmalarkiv vil disse også være tilgjengelig her.Vedlegg
Nest nederst finner du Vedlegg. Hensikten med denne er å vise en oversikt over alle vedleggene som er sendt inn ved en søknad.


Ved å klikke på [Åpne vedleggsliste], kommer en til vedleggslisten hvor alle vedlegg fremkommer i listeformat.Historikk

Nederst finner du Historikk. Hensikten med denne er å dokumentere alt som har skjedd siden prosjektet ble opprette og senere endringer.