I RF13.50er det mulig å legge til en merknad på et prosjekt. Merknadene er synlige for både søker og forvalter. Det er ikke mulig å endre/slette merknader som er lagt til på et prosjekt. Merknadene kan åpnes fra prosjektets startside eller fra søknad- og tilsagnsregisteret(vist på bilde under)


 

For å legge til en merknad gjør følgende:

•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes.

•    Fra prosjektets startside klikk på [Merknad] i menyen til høyre på siden.

•    Skriv inn merknad deretter klikk [Legg til merknad].
Merknader kan også åpnes i søknad- og tilsagnsregisteret. (Vist på bilde under)