Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. Tekst som legges inn her er kun synlig for forvalter.


På en egenregistrert søknad kan saksbehandler og administrator redigere søknaden. Husk at søknaden må være låst opp av forvalter før den kan redigeres.


 For å komme til rediger søknad, gjør følgende: 

•    Fra Søknad- og tilsagnsregister klikker en på prosjektnavnet til saken du ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes:

•    Fra prosjektets startside klikk på "flere funksjoner" knappen øverst til høyre (grå trekant)

•    Deretter klikk på "Rediger søknad".

 


Prosjektet åpnes i [Lesemodus]:

•    Skriv vurdering og forslag til vedtak samtidig som du leser igjennom søknaden.

•    Husk å lagre vurdering og forslag til vedtak underveis.

•    Vurderingen og forslag til vedtak vil du senere finne i "saksbehandling"
Det er mulig for saksbehandler å endre på noe informasjon i innsendte søknader uten å sende søknaden i retur til søker. Se lenken under for veiledning:

 https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000038448-endre-innsendt-s%C3%B8knad