Det er begrensende muligheter til å redigere på en innsendt søknad. Likevel kan en i [Lesemodus] legge til vurderinger og forslag til vedtak. På en egenregistrert søknad kan saksbehandler og administrator redigere søknaden. Husk at søknaden må være låst opp av forvalter før den kan redigeres.


 For å komme til rediger søknad, gjør følgende: 

•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes:

•    Fra prosjektets startside klikk først på "flere funksjoner" knappen øverst til høyre i saksbehandlingsmenyen.

•    Deretter klikk på "Rediger søknad".

 


Prosjektets åpnes i [Lesemodus]:

•    Skriv vurdering og forslag til vedtak samtidig som du leser igjennom søknaden.

•    Husk å lagre vurdering og forslag til vedtak underveis.

•    Vurderingen og forslag til vedtak vil du senere finne i "saksbehandling"
Obs! Det er mulig for saksbehandler å endre på noe informasjon i innsendte søknader uten å sende søknaden i retur til søker. Se lenken under for veiledning:

Hvordan endre innsendt søknad: https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000038448-endre-innsendt-s%C3%B8knad