Artikkeloversikt

  1. Meldinger
  2. Send en ny melding
  3. Svare på melding
  4. Ny oppgave/gjøremål


Meldinger

Klikk på Meldinger i hovedmenyen for å åpne din meldingsboks. Hensikten med denne funksjonen er å vise meldinger som er sendt inn i forbindelse med en søknad/prosjekt. Man kan også sende meldinger til søker direkte fra prosjektets startside. Forskjellen på denne snarveien og Meldinger på toppmenyen, er at ved å velge denne snarveien får du får opp meldingene til aktuelt prosjekt direkte.


Velg meldinger fra toppmenyen 


 Menyer og kolonnemenyer i Min meldingsboks er forklart i tabell under. 

MenyerFunksjon
MenyerFunksjon

Innboks

 Viser alle meldingene i listerformat. Viser nyeste melding først i listen.

 

Viser liste i PDF-format

Frister denne uka

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende uke.

 

 Viser liste i PDF-format

Denne måned

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver inneværende måned.

 


Viser liste i Excel-format

Neste måned

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver neste måned.

 

Eksporterer liste til Excel

Utgått

 Denne funksjonen er dersom en har knyttet oppgaver til et prosjekt. Viser oppgaver hvor fristen er utgått.

 

Mottatt/Sendt
Dato og klokkeslett for når melding/oppgave er opprettet. Kan sortere logisk.

Arkiv

 Viser arkiverte meldiger.

 


Melding
Her fremkommer meldingen. Kan sortere logisk.

Alle meldinger

 Viser alle meldingene/oppgaver, inkludert arkiverte meldinger/oppgaver.

 

SøknadProsjekttittel - dersom en klikker her, kommer en til prosjektets startside. Kan sortere logisk.

Søknad

 Her kan en velge om en ønsker å vise alle meldingene eller enkeltmeldinger.

 

Opprettet av


Viser hvem som har opprettet meldingen/oppgaven. Kan sortere logisk.

 Lest

Viser om meldingen er lest eller ulest.

Frist-/
oppfølgingsdato


Dersom en har opprettet en oppgave til et prosjekt, vil dato for oppfølging vises her.

 Send en ny melding

Det er kun mulig å sende en ny melding fra prosjektets startside. 


1. Stå i Søknads- og tilsagnsregister, og klikk på tittelen til den aktuelle saken hvor melding skal sendes til

 

(Klikk på bildene for å gjøre dem større)


2. Vi står nå i prosjektets startside

3. Her ser vi en grå rute som viser meldinger som har blitt sendt, knapp for å sende en ny melding og knapp for å åpne meldingsliste. Se illustrasjonen under for detaljert beskrivelse


4. Klikk på knappen "Ny melding" for å sende en ny melding til søker

Send svar på melding

For å svare på en innkommen melding: 


1. Klikk på Meldinger i hovedmenyen2. Finn den aktuelle meldingen som skal besvares i meldingsregister, og klikk på den grønne pilen til venstre for meldingen. Blå pil inditkerer meldinger som er sendt fra din bruker/forvalter-rolle, og grønn pil indikerer meldinger som er sendt inn fra søker.


3.  Ny side åpnes hvor man skriver meldingen i det nederste (blanke) feltet. Klikk på knappen "Send svar" for å sende meldingen til søker
Ny oppgave/gjøremål


I RF13.50 kan en legge inn oppgaver med forfalls-/oppfølgingsdato på et prosjekt. Det er kun mulig å opprette oppgave på et prosjekt fra prosjektets startside.


1. Stå i Søknad- og tilsagnsregister, og klikk på prosjektbeskrivelsen (tittelen) på den aktuelle saken2. Velg "Ny melding" fra prosjektets startside3. Skriv gjøremål/oppgave i feltet "melding til søker", og velg prioritet, oppfølgingsdato, og antall dager i forveien du ønsker å bli varslet om oppgaven.


4. Klikk på knappen "send meling" for å lagre oppgaven.

Obs! Vær oppmerksom på at denne meldingen også vil bli sendt til søker.