Saksbehandler kan kopiere søknader som er registrert i søknadsregisteret av forvalteren. Dette kan være aktuelt ved f.eks egenregistrerte søknader eller interne tilsagn. Merk at det ikke er mulig å kopiere søknader registrert av søker. 

Når du står i søknad- og tilsangsregisteret velg arkfanen "Egne saker", for å filtrere registeret til saker som er lagt inn av forvalter.


 

For å kopiere egen søknad gjør følgende:


•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret.

•    Klikk på hamburgermenyen til venstre for aktuell sak.

•    Velg alternativ: Annet-->Lag kopi av søknad(egne saker).En kopiert søknad er identisk med orginalen, med unntak av:

•    Søknadsnummer

•    Tilsagnsnummer

•    Prosjektstatus