Som administrator kan du kun slette egenregistrerte søknader fra søknads og tilsagnsregiseret. Når du står i søknad- og tilsangsregisteret velg arkfanen "Egne saker", for å filtrere registeret til saker som er lagt inn av forvalter.


 

For å slette en egenregistrert søknad gjør følgende:


•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret

•    Klikk på søpplebøtta helt til høyre for aktuell sak

•    Bekreft sletting av søknad


Slett søknad registrert av søker:


Søknader som er registrert av søker må slettes av søker som opprinnelig registrerte saken. Se løsninger under:


1. Dersom søknaden er sendt inn til feil forvalter eller støtteordning kan forvalter velge å endre status på søknad (i saksbehandlingsvindu) til "Reilregistring".

2. Dersom søker eller forvalter ønsker at søknad skal slettes, men saken allerede har blitt sendt den inn må forvalter først låse opp søknaden, og deretter vil søker kunne logge inn og slette søknaden selv. Klikk her for å se veiledning "lås opp søknad".