Fra søknadsregisteret kan du åpne en søknad i ulike formater. Følg bildene under for instruksjon på hvordan en åpner søknadene i forskjellige formater.

 

Åpne søknaden i PDF- eller Word-format

Klikk på bildene for å gjøre de større.Dersom man ønsker å tilpasse dokumentmaler selv gjøres dette manuelt i dokumentmalarkiv.


Åpne Vedlegg