REGIONALFORVALTNING.no er et nasjonalt elektronisk søkesystem på web hvor alle kan selv registrere seg som søker/bruker og deretter registrere og sende inn søknader på ulike ordninger. 


Søkere kan lokalisere aktuelle tilskuddsordninger innenfor eget fylke eller i egen kommune ved å utføre fritekst søk. I de fleste tilfeller vil søker i første omgang ha funnet informasjon om støtteordning på forvalters egen hjemmeside og deretter klikket på en lenke som fører dem til www.regionalforvaltning.no.


For mer informasjon om hvordan forvalter oppretter nye støtteordninger og publiserer disse, klikk på lenken under.

•    Opprette og publisere støtteordning

 


Bildet under viser startsiden på www.regionalforvaltning.no hvor søker får oversikt over støtteordninger som er publisert. Ved å klikke på tittel vil publiseringsteksten vises i hovedvinduet.www.regionalforvaltning.no benyttes "Støtteordning" som et samlebegrep på både den informasjon som publiseres til søker og på de egenskaper forvalter registrerer i tillegg på selve støtteordningen for intern saksbehandling m.m. Bildet under viser hvordan forvalter selv redigerer publisert tekst og informasjon på en støtteordning.