Støtteordning

Støtteordning Veileder
Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning Video under viser utfylling av resterende (valgfrie) faner på støtteordning...
Fri, 10 Nov, 2023 ved 1:41 PM
Sjekkliste før publisering av støtteordning
Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning. Standard sjekkliste på Støttteordning Konf...
Thu, 9 Mar, 2023 ved 9:59 AM
Lenke til støtteordning
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du henter en aktiv lenke til støtteordningen du har opprettet og publisert i systemet. Lenken kan f.eks benyttes på ...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:24 AM
FNs Bærekraftsmål
I denne veiledningen beskriver vi hvordan FNs Bærekraftsmål aktiveres på støtteordning i to kapitler: 1) Skreddersøm for Nordland 2) Integrert på Redi...
Fri, 17 Mar, 2023 ved 3:16 PM
Sette støtteordning til Inaktiv
Antallet støtteordninger kan bli betydelig for enkelte forvaltere etter hvert. Det kan derfor være hensiktsmessig å "rydde opp" ved å deaktivere e...
Tue, 28 Nov, 2023 ved 9:20 AM
Obligatoriske vedlegg
På støtteordninger har forvalter muligheten til å spesifisere vedlegg som søker skal legge ved søknaden. Dette gjøres under fanen "Vedlegg/Planer"...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 3:12 PM
Info om støtteordning
REGIONALFORVALTNING.no er et nasjonalt elektronisk søkesystem på web hvor alle kan selv registrere seg som søker/bruker og deretter registrere og sende inn ...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 3:07 PM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Støtteordning veileder
Dette er en veiledning for kommuner som skal bruke søknadsskjemaene "Kommunal kompensasjonsordning #1" eller "#2 (DDNO)". Tema: 1)  R...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:22 AM