Støtteordning

Støtteordning Veileder
Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning Video under viser utfylling av ikke-obligatoriske (valgfrie) faner på støtteor...
Mon, 27 Sep, 2021 at 12:11 PM
Sjekkliste før publisering av støtteordning
Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning. Standard sjekkliste på Støttteordning Konf...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:52 AM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Støtteordning veileder
Dette er en veiledning for kommuner som skal bruke søknadsskjemaene "Kommunal kompensasjonsordning #1" eller "#2 (DDNO)". Tema: 1)  R...
Tue, 21 Sep, 2021 at 3:57 PM
Informasjon om støtteordning
REGIONALFORVALTNING.no er et nasjonalt elektronisk søkesystem på web hvor alle kan selv registrere seg som søker/bruker og deretter registrere og sende inn ...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:54 AM
Søknad innsendt etter utgått søknadsfrist
Under forklarer vi hvorfor søknader kan bli sendt inn etter utgått søknadsfrist, og bakgrunnen for dette valget. Når søknadsfristen på en støtteordning ha...
Mon, 27 Sep, 2021 at 10:26 AM