Støtteordning

Støtteordning Veileder
Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning Video under viser utfylling av resterende (valgfrie) faner på støtteordning...
Thu, 27 Apr, 2023 ved 8:40 AM
FNs Bærekraftsmål
I denne veiledningen beskriver vi hvordan FNs Bærekraftsmål aktiveres på støtteordning i to kapitler: 1) Skreddersøm for Nordland 2) Integrert på Redi...
Fri, 17 Mar, 2023 ved 3:16 PM
Lenke til støtteordning
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du henter en aktiv lenke til støtteordningen du har opprettet og publisert i systemet. Lenken kan f.eks benyttes på ...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:24 AM
Obligatoriske vedlegg
På støtteordninger har forvalteren muligheten til å spesifisere hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden. Dette gjøres under fanen "Vedlegg/Planer&q...
Wed, 10 Mai, 2023 ved 12:07 PM
Sjekkliste før publisering av støtteordning
Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning. Standard sjekkliste på Støttteordning Konf...
Thu, 9 Mar, 2023 ved 9:59 AM
Informasjon om støtteordning
REGIONALFORVALTNING.no er et nasjonalt elektronisk søkesystem på web hvor alle kan selv registrere seg som søker/bruker og deretter registrere og sende inn ...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:25 AM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Støtteordning veileder
Dette er en veiledning for kommuner som skal bruke søknadsskjemaene "Kommunal kompensasjonsordning #1" eller "#2 (DDNO)". Tema: 1)  R...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:22 AM