Støtteordning

Støtteordning Veileder
Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning Video under viser utfylling av ikke-obligatoriske (valgfrie) faner på støtteor...
Wed, 24 Aug, 2022 at 8:45 AM
Sjekkliste før publisering av støtteordning
Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning. Standard sjekkliste på Støttteordning Konf...
Thu, 23 Jun, 2022 at 10:24 AM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Støtteordning veileder
Dette er en veiledning for kommuner som skal bruke søknadsskjemaene "Kommunal kompensasjonsordning #1" eller "#2 (DDNO)". Tema: 1)  R...
Tue, 21 Sep, 2021 at 3:57 PM
Lenke til deres støtteordning
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du henter en aktiv lenke til støtteordningen du har opprettet og publisert i systemet. Denne lenken kan f.eks benytt...
Wed, 29 Jun, 2022 at 8:49 AM
Informasjon om støtteordning
REGIONALFORVALTNING.no er et nasjonalt elektronisk søkesystem på web hvor alle kan selv registrere seg som søker/bruker og deretter registrere og sende inn ...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:54 AM
(UTGÅTT) Søknad innsendt etter søknadsfrist
Informasjonen i denne artikkelen er utgått. Klikk her for å lese ny artikkel om innsendelese av søknad etter søknadsfrist. Under forklarer vi hvorfor sø...
Tue, 19 Apr, 2022 at 9:21 AM