Hovedfanen Ramme/regnskap inneholder de ulike elementene som gjør det mulig å knytte et enkelt tilskudd opp mot støtteordning, ramme, innsatområde eller balansekonto. Det er viktig å være oppmerksom på at RF13.50 ikke er et regnskapssystem, men et fagsystem for virkeområdet knyttet til regional utvikling. Alle regnskapstekniske transaksjoner må altså legges inn og justeres manuelt.


Ramme er et overordnet finansieringsnivå som for eksempel:

•    Kap.551. post 60

•    Kap. 551 post 61

•    Fylkeskommunale midler

•    Kraftfond

 

Det er ulike måter å bygge opp en struktur som gjør det enkelt å holde oversikten på finansieringen av støtteordningene. Et forslag kan være:

Ramme => Hvilken finansiering har de ulike støtteordningene

Budsjettområde => Budsjettområde/satsingsområde

Innsatsområde => Hvor i regnskapet føres posten


Det viktigste er å få bygget en struktur som logisk og forståelig for de som skal bruke, og rapportere i, systemet. Under "Ramme" må det også krysses av for om en ramme er rapporteringspliktig til KRD.

 Opprette ramme


1) Ny ramme

  • Klikk knapp [Legg til ny ramme] i ”Ramme og fordeling”, tilgjengelig fra hovedmeny ”Ramme/regnskap” 

 

  • fyll ut informasjon om rammen, og velg korrekt KMD kapittel/post. Husk å lagre!
2) Legg til ett eller flere budsjettområder

  • etter lagring av ramme under pkt (1), klikk på tittel på ny ramme for innlegging av budsjettområder
  • dette åpner register for innlegging av nye budsjettområder på ramme, klikk knappen [Nytt budsjettområde]  • fyll ut begge sider på budsjettområde skjema tilsvarende som vist under3) Legg inn bevilgning/midler på budsjettområde

  • klikk på aktiv tekst i kolonne ”Bevilgning” tilsvarende som forklart på bildet under