I Regionalforvaltning.no kan man ta ut rapporter med excel og utforme disse etter behov med pivot.Utrapportering

•    Standard utvalg for utrapportering er identisk med utvalg vist i søknadsregister

•    Man overstyrer standard utvalg ved å velge enkelt raderKlikk her for mer informasjon om filtrering av utvalg og funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister.Standardliste og detaljertliste

Utrapportering av søknadsinformasjon. Rapport inneholder en rad pr. søknad/tilsagn tilsvarende som vist på bildet under.

Eksempelrapport:


Utbetalingsliste

I RF13.50 er det funksjonalitet for å kunne definere flere finansieringskilder på ett og samme tilsagn. For  regnskapsmessig korrekt føring av utbetalinger på slike tilsagn, må saksbehandler eksplisitt definere hvilken finansieringskilde en utbetaling skal føres mot. Det er derfor lagt inn nytt felt på utbetaling som vist på bildet under.
Merk følgende:

  • på tilsagn med kun en finansieringskilde behøver ikke saksbehandler å gjøre noe valg på dette felter, det bli mao. satt automatisk
  • på tilsagn med flere finansieringskilder må saksbehandler velge finansieringskilde utbetaling skal regnskapsmessig føres mot, alternativt vil alle utbetalinger føres mot den første finansieringskilden på tilsagnet


Eksempelrapport:

Søkerinformasjon

Rapport søkerinformasjon inkluderer nå informasjon om (1) søker, (2) virksomhet og (3) bruker som vist på eksempel under.