I RF13.50 er det mulig å søke opp postnummer, poststed, kommunenummer, kommunenavn, og hvilken kategori postnummeret har.For å komme til "Postnummerregisteret", gjør følgende:

    Klikk på [System] i hovedmenyen

    Deretter klikk på [Poststeder] i system-menyen til venstre på siden.