I søknad- og tilsagnsregisteret kan en ta ut en prosjektoversikt i ulike formater for deretter å bearbeide eller sortere den etter eget ønske.

Fra søknad- og tilsagnsregisteret, klikk på format ikonet (PDF, Word eller Excel) som du ønsker å ta ut prosjekt oversikt i. Dette er vist på bilde under:Under ser du en beskrivelse av de ulike excel-listene som finnes i systemet. Vi anbefaler f.eks å filtrere på ønsket støtteordning før du laster ned aktuelle rapporter.