Dersom en forvalter ikke godkjenner et flerårig prosjekt for mer enn et år ad gangen, kan det nå i starten være behov for å legge inn forutgående år, både i budsjett- og finansieringsplanen.

 

Vi vil her stegvis vise hvordan dette gjøres.

 


1) I en innkommet eller registrert søknad ser budsjett- og finansieringsplanen ut som vist nedenfor. Som saksbehandler vet du at prosjektet hadde sin oppstart i 2010. I saksdokumentene ønsker du å få frem alle gitte tilsagn fra oppstartsåret.
Velg [Sluttvurdering] under menyoverskriften ”Saksbehandling” i menyen til høyre på prosjektet.

 

2) Du er nå kommet til siden som heter ”Saksbehandling”.

 Her endrer du årstallet til første prosjektår du ønsker å ha med, og velger lagre nederst på siden.

3) Du er nå kommet tilbake bildet som vist under nr 1. Som vist under er første år i både budsjettplan og finansieringsplan nå 2010.
 For å legge til flere år, går du, som vist ovenfor, til knappen   for flere funksjoner slik at du ser Rediger søknad og Send til arkiv.

 Velg Rediger søknad.

 


4) Du kommer nå inn i prosjektets [Lesemodus]. Velg Økonomi>> Kostnadsoverslag


5) For endre antall år, gjør du som følger:


 
Bildet ser da slik ut:


6) Gjenta samme prosedyre på Økonomi >> Finansiering

 

7) Klikk deretter på prosjektnavnet under ”Sti til side”


8) Du kommer nå til siden for å redigere prosjektet. Som du også ser her, er antall år i både kostnadsoverslag og finansieringsplan 3 år. Under saksbehandling i menyen til høyre velger du [Sluttvurdering].9)Du kommer nå til Saksbehandling. Her følger du trinnene 1 – 5 som vist under.


10) Når du er ferdig med å fylle ut Kostnad og Finansiering, klikker du på prosjektnavnet under ”Sti til side” og du kommer tilbake på siden for redigering.

11) Du har nå både endret antall år i prosjektet og fylt inn tidligere års budsjett, og kan fortsette saksbehandlingen ved å velge fra menyene på høyre side