Under har vi laget en sjekkliste over alle punkter som må gjennomføres før publisering av støtteordning.Standard sjekkliste på Støttteordning

 • Konfigurasjon av støtteordning og valg av søknadsskjema (Side 1)

 • Valg av geografiske og tematiske kategorier (Side 2)

 • Informativ og konsis publiseringstekst (Side 3)Sjekkliste ved bruk av Redigerbart skjema

 • Konfigurere innhold og utseende. Skjule faner og felt, overstyre ledetekster og justere etiketter.

 • Teste søknadsskjema. 
  - Du kan lage en søknad for uttesting internt i forvalter-rollen ved å gå til fanen "Søknader" i hovedmenyen. Velg knapp "Ny søknad" helt nederst til venstre på siden.
  - Test-søknad kan slettes ved å velge filtreringsfane "Egne saker", deretter søppelbøtte til venstre for søknaden.

 • Viktig! Legg til en rad i finansieringsplanen som benyttes for å sette søknadsbeløp (Dette må utføres for at søker skal kunne legge inn søknadsbeløp):
  - Gå til fanen "Veglegg/planer" på støtteordning, og legg til en rad med stjerne-ikon foran teksten, slik som dette: *Søknadsbeløp 
  - Under utfylling blir beløp innlagt på denne raden benyttet som søknadsbeløp
  - Uten denne raden kan ikke søknadsbeløp legges til av søker • Når man konfigurerer det redigerbare søknadsskjemaet (fjerner og tilpasser felt og ledetekster) blir ikke dokumentmaler i systemet tilpasset automatisk. Det er altså ingen automatikk mellom valg på konfigurasjon på støtteordning og fjerning av felter i dokumentmal. Dokumentmalene må altså tilpasses manuelt, lastes opp i dokumentmalarkiv og velges på støtteordningen

 • Gå til dokumentmalarkiv, finn systemmalen "REDIGERBART2018.DOCX" (under nedtrekksmenyen "alle"). Last ned systemmalen og fjern alle felter som er skjult på skjemaet. Last opp dokumentet i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.

 • Duplisere aktuell tilsagnsbrev og mal fjerne felter som er skjult på skjema. Laste opp i dokumentmalarkiv. Velge opplastet dokument som standard på støtteordning.
Andre relevante veiledninger:

 1. Hvordan tilpasse dokumentmaler og laste dem opp i systemet

 2. Bruk av redigerbart søknadsskjema