Vi viser i denne veiledningen følgende:

1) Hvordan man legger til et nytt budsjettområde for nytt år.

2) Hvordan man overføre ubrukt fondskapital mellom budsjettområde/regnskapsår.
Steg 1: Hvordan legge til et nytt budsjettområde:

 • Velg aktuell ramme ved å klikke på rød knapp [Velg]
 • Legg til et nytt budsjettområde/år ved å trykke på den røde "hamburger"-menyen til venstre for det forige året. Se illustrasjon under for veiledning.
Steg 2: Hvordan overføre saldo fra forrige budsjettår til nytt budsjettår:


 • Overføring av midler gjøres med 2 stk manuelle transaksjoner:
  - Midler trekkes fra forrige budsjettår
  - Midler legges til nytt budsjettår

 • Klikk på tannhjul under kolonnen "Bevilgning" for å utføre en negativ transaksjon på forrige budsjettår • Velg "Ny overføring".
 • Fyll ut opplysninger.
 • Ved negative transaksjoner skrives minustegn "-" foran beløpet.


 • Gå tilbake til fanen "Ramme/Regnskap" i hovedmenyen. 
 • Du vil nå se resultat av den første overføringen. Saldo på begge budsjettområder er nå lik 0. 
 • Nå skal vi manuelt legge til en overføring på det nye budsjettåret.
 • Klikk på tannhjul under kolonnen "Bevilgning" på budjsettår hvor midler skal legges til.


 • Velg "Ny overføring".
 • Fyll ut opplysninger og lagre.