Vi viser her steg-for-steg følgende:

(1) Hvordan man legger til et nytt budsjettområde for nytt år.

(2) Hvordan overføre ubrukt fondskapital fra forrige budsjettområde til nytt budsjettområdeSteg 1. Hvordan legge til et nytt budsjettområde:
Steg 2) Hvordan overføre resterende saldo fra forrige budsjettområde/år til nytt år med 2 stk manuelle transaksjoner:
 


Vi utfører den negative transaksjonen først:Gå tilbake til fanen "Ramme/Regnskap" i hovedmenyen.

Her ser vi resultat av den første overføringen. Saldo på begge budsjettområder er nå lik 0. Nå skal vi manuelt legge inn saldoen på det nye budsjettåret for 2021.


Obs! Dersom midler f.eks skal overføres til en annen Ramme, må du først velge ramme ved å klikke på den røde "Velg" til venstre for aktuell rammen.

Her utførrer vi den siste transaksjonen på budsjettområdet for år 2021. Saldoen på år 2021 vil nå øke til kr 110 224.