Kort svar på dette spørsmålet er Nei. Etter innsendelse av en søknad blir den automatisk låst for redigering og du kan ikke lengre endre på den eller laste opp flere vedlegg.

Dersom du har behov for gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (altså kommune/fylkeskommune) direkte for hjelp. Vi på teknisk brukerstøtte har ikke tillatelse til å låse opp søknader på vegne av forvalter.


Kontaktinformasjon til forvalter kan du enten finne i publiseringsteksten på støtteordningen du har søkt på, eller via forvalter sine egne hjemmesider.


Søk etter aktuell støtteordningen på lenken under for å lese publiseringsteksten:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx? 

Slik finner du publiseringstekst:


Dersom forvalter ikke har oppgitt kontaktinformasjon i publiseringsteksten må du altså finne kontaktinformasjon på kommunens/fylkeskommunens egne hjemmesider.