Svar på dette spørsmålet er Nei. Etter innsendelse av en søknad blir den automatisk låst for redigering og du kan ikke lengre endre på den eller laste opp flere vedlegg.

Dersom du har behov for gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter du har sendt søknaden til (kommune/fylkeskommune) direkte for hjelp. Vi på teknisk brukerstøtte har ikke tillatelse til å låse opp søknader på vegne av forvalter.


Kontaktinformasjon til forvalter kan du enten finne i publiseringsteksten på støtteordningen du har søkt på, eller via forvalter sine egne hjemmesider.


Søk etter den aktuelle støtteordningen på lenken under for å lese publiseringsteksten:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx? 

Slik åpner du publiseringsteksten ->


Dersom forvalter ikke har oppgitt kontaktinformasjon i publiseringsteksten må du finne kontaktinformasjon på kommunens/fylkets egne hjemmesider.