Søknadsskjema publisert 4.mai 2021.


Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #2 (Den nasjonalt notifiserte ordningen)".


Tittel på innsendt søknad

Hensikten med dette skjemaet er å tilrettelegge for rask og enkel utfylling av søknad på kommunal kompensasjon til lokale virksomheter på den nasjonalt notifiserte ordningen. 


På den nasjonalt notifiserte ordningen kreves mer utfyllende informasjon som følger:

  • Egenerklæring - Offentlig støtte
  • Egenerklæring - Foretak i økonomiske vanskeligheter


Tittel på søknad blir automatisk satt av systemet etter følgende mal:

  • "553.68N - <Navn på virksomhet>"


Bokstaven "N" etter kapittel og post er lagt til for å skille tittel på den nasjonalt notifiserte ordningen fra den første "Kommunal kompensasjonsordning" hvor tittel er tilsvarende "553.68 - <Navn på virksomhet>".


Søker har ikke anledning til å overstyre tittel. Så innsendte søknader vil typisk ha tittel tilsvarende:

  • "553.68N - SPINE AS"
  • "553.68N - Frisør og hår AS"

Søknadsskjema Ved innlegging av et eksisterende organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund, blir følgende informasjon automatisk hentet og kopiert inn:

  • Navn på virksomhet
  • Adresse
  • Postnummer og poststedMerknad:

  • på dette søknadsskjema utføres ingen validering av innlagte tall
  • det er ikke noe krav at søkt beløp i sum skal være likt kostnader/tapKlikk på denne lenken for å se veiledning som viser hvordan man registrering en ny støtteordning med dette søknadsskjemet.Dokumentmal og PDF versjon