Dette er en veiledning for kommuner som skal bruke søknadsskjemaene "Kommunal kompensasjonsordning #1" eller "#2".

Tema:
1)  Registrer og publiser en ny støtteordning

2) Kan jeg justere søknadsskjemaet?
3) Legg til en søknad for uttestingTema 1) Registrer og publiser en ny støtteordningEtter innlogging, gå til fanen "System", og legg til en ny støtteordning. Etter registrering av ny støtteordning kan man når som helst gå inn igjen ved et senere tidspunk og gjøre ytterligere endringer ved å klikke på tittelen på ordningen.

Klikk på bildet for å gjøre det større

Opprett en ny støtteordning og skriv en tittel. Vi anbefaler å inkludere navn på kommunen.


Det er obligatorisk å fylle ut de 3 første fanene på støtteordningen, disse er markert med stjerneikon og heter "Støtteordning", "Utvalgskriterier" og "Publiseringstekst". Hvis ikke alle disse fanene er ferdig utfylt vil ikke støtteordningen publiseres offentlig:

Vi begynner med første fane "Støtteordning":


Kryss av for alle aktuelle utvalgskriterier.

Legg til publiseringstekst/utlysningstekst for deres kommune


De neste fanene for utfylling er valgfrie å redigere. Det er mao. ikke nødvendig å konfigurere funksjonalitet under disse fanene, men det gir deg som forvalter flere muligheter å tilpasse støtteordningen. Klikk her for å se en fullstendig veiledning for utfylling av støtteordning.

TEMA 2) Kan jeg justere søknadsskjemaet?Kort svar her er nei, det er ikke mulig å gjøre endringer på selve søknadsskjemaet "Kommunal kompensasjonsordning #1 og #2". Du kan likevel gjøre 2 mindre justeringer.

I søknadsskjemaet kan man legge til:
(1) Forhåndsdefinerte linjer i de økonomiske planene i skjemaet - "Informasjon om økonomi"

(2) Navn på opp til 10 stk obligatoriske vedlegg


Disse justeringene uføres direkte på den aktuelle støtteordningen, under fanen som heter "Vedlegg/Planer".


1) Endre linjer i økonomi-planen
Man kan velge å legge inn forhåndsdefinerte linjer i økonomi-planene på side 3 i søknadsskjemaet. Se bildet under som viser hvordan dette legges inn, og resultat i søknadsskjema:

Klikk på bildet for å gjøre det større2) Legg til navn på obligatoriske vedlegg

Man kan velge å legge inn navn på opptil 10 vedlegg


Tema 3) Legg til en søknad for uttesting


På illustrasjonen under viser vi hvordan man legger til en "Test"-søknad i forvalter-rollen. På denne måten kan dere selv se en forhåndsvisning av søknadsskjemaet og eventuelle endringer dere har lagt til.


RELATERT: