Når søknader er sendt inn av søkere, eller når du som forvalter manuelt har registrert søknader i systemt, kan man saksbehandle søknader.


OBS! 
For kommuner som ikke har brukt Regionalforvaltning til å motta søknader må alle søknader registreres manuelt. Før du registrerer søknadene må aktuell støtteordning er registrert. På bildet under ser du hvor knappen "Ny søknad" ligger. Du skal altså klikke på denne knappen, og fylle ut søknadsskjema for hver enkelt søknad:


På bildet over ser du både (1) hvordan man registrer søknader manuelt og (2) åpner saksbehandlingsvindu på en søknad. 

Tips: Når man registrerer søknader manuelt anbefaler vi å stå i filtreringsfanen "Egne saker" (se fanene over søknadsregisteret) for å se en oversikt over alle saker forvalter selv har registrert.Saksbehandling


Under viser vi hvordan saksbehanlding gjennomføres, og hvilken sider i saksbehandlingsvindu som skal fylles ut.


Fane 1 "Saksbehandling": Velg korrekt prosjektstatus (innvilget) og legg inn endelig vedtak. 
Dersom felt "Endelig vedtak" ikke er tilgjengelig for deg må dette aktiveres manuelt (Gå til "System" i hovedmenyen -> Innstillinger forvalter i venstre kolonne -> Fane: Funksjonalitet)

Til info: Det er lov (og anbefalt) å fylle inn mer info på denne siden, men ikke obligatorisk. Dersom man f.eks velger å bruke Regionalforvaltning til å produsere tilsagnsbrev vil brevet mangle informasjon dersom man ikke har fylt ut samtlige felt under denne fanen.

Fane 4 "Fin.Kilde": Velg (1) ramme, (2) budsjettområde og skriv (3) innvilget sum

Dersom søker har glemt, eller oppgitt feil søknadsbeløp på sin søknad kan dette redigeres her. Forvalter kan altså overstyre felt "Søknadsbeløp" nederst til høyre på skjermbildet:


Fane 6 "KMD": Velg primærkategori

Fane 7 "Offentlig støtte": Velg korrekt type søtte
RELATERTE ARTIKLER: