Iver Grøtting Prestkvern i KMD informerer om følgende 16.07.2021.


Spørsmål:

  • Svar på spørsmål om hvorvidt tilskudd gitt bedrifter fra den kommunale kompensasjonsordningen er skattepliktig.


Svar:

  • Mottatt tilskudd etter den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter er skattepliktig virksomhetsinntekt, jf. skatteloven § 5-1.