KMD informerer 8.september


I tilskuddsbrevene og brev til kommunene av 25.08.21 er det omtalt at kravet til (enkel) revisorattest fra kommunene, er 500 000 NOK, samlet. 


Departementet ser at flere, særlig mindre, kommuner er tildelt en samlet ramme på rundt 500.000 NOK, og dermed utløser plikt til revisjonsattest. 


Vi har derfor valgt å heve grensen for revisjonsattest til 550.000 NOK.