Dette er informasjon til kommuner som har mottatt tilskudd fra KDD.

KDD informerer 8.september

(Sist oppdatert 8.11.2021) 


I tilskuddsbrevene og brev til kommunene av 25.08.21 er det omtalt at kravet til (enkel) revisorattest fra kommunene, er 500 000 NOK, samlet. 


Departementet ser at flere, særlig mindre, kommuner er tildelt en samlet ramme på rundt 500.000 NOK, og dermed utløser plikt til revisjonsattest. 


Vi har derfor valgt å heve grensen for revisjonsattest til samlet beløp 550.000 NOK, for de tre første fordelingsrundene. Tildelingen i den fjerde runden, 11.10.21, skal attesteres og rapporteres for seg.


Revisorattesten skal i tillegg attestere fordelingsrundene fra KMD, hver for seg, for å bekrefte ev. restmidler som skal tilbakeføres til staten.Informasjonsbrev ang. rapportering til KMD


Den 25.08.2021 sendte KMD informasjonsbrev til samtlige aktuelle kommuner ang. kommunal kompensasjonsordning, rapportering og revisorattest. Legg merke til at revisorattest sendes per e-post til KMD, og skal ikke legges inn i Regionalforvaltning.no.


Lenke til informasjonsbrev vedlagt under: