Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at du sletter korrekt søknad.

Se veiledning under som viser hvordan en søknad slettes:


Låste og innsendte søknader

Dersom du allerede har sendt inn den aktuelle søknaden vil den være låst for redigering, og dermed heller ikke mulig å slette. I slike tilfeller må du ta direkte kontakt med forvalter (f.eks kommunen eller fylkeskommunen du har søkt hos) og forklare at du f.eks ønsker å trekke tilbake søknaden. Du må da be dem om å låse opp søknaden slik at du selv kan slette den.


Forvalter kan ikke slette søknader på vegne av deg som søker, men de kan f.eks sette prosjektstatus til "Feilregistrering".