Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at du sletter korrekt søknad.

Se illustrasjon under som viser hvordan en søknad slettes:

Klikk på bildet for å gjøre det større.
Hvis søknaden er låst...

Dersom du allerede har sendt inn den aktuelle søknaden vil den være låst for redigering og derfor ikke mulig å slette. Om søknaden er innsendt og låst må du ta direkte kontakt med forvalter (f.eks kommunen eller fylkeskommunen du har søkt hos) og forklare at du f.eks ønsker å trekke tilbake søknaden. Du må be forvalter om å låse opp søknaden slik at du selv får anledning til å slette den.


Forvalter kan ikke slette søknader på vegne av deg som søker, men de kan f.eks sette prosjektstatus til "Feilregistrering".