Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at du sletter korrekt søknad.

Vi illustrerer under hvordan en søknad slettes:
Hvis søknaden er sendt inn og låst...

Dersom du allerede har sendt søknaden som skal slettes vil den være låst for redigering og derfor ikke mulig å slette. Om søknaden er innsendt og låst må du ta direkte kontakt med forvalter (f.eks kommunen eller fylkeskommunen du har søkt hos) og forklare at du f.eks ønsker å trekke tilbake søknaden. Du må be forvalter om å låse opp søknaden slik at du selv får anledning til å slette den.


Forvalter kan ikke slette søknader på vegne av deg som søker, men de kan f.eks sette prosjektstatus til "Feilregistrering".

Vi her på teknisk brukerstøtte har av sikkerhetsmessige årsaker ikke lov til å låse opp eller slette søknader.