Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at du sletter korrekt søknad.

Vi illustrerer under hvordan en søknad slettes:

1) Gå til fanen "Søknader" i hovedmenyen øverst.

2) Kryss av i den tomme ruten til venstre for aktuell søknad som skal slettes

3) Klikk på knappen "Slett" nederst til høyre på siden, og bekreft sletting.
Hvis søknaden er sendt inn og låst...

Dersom du allerede har sendt søknaden som skal slettes vil den være låst for redigering og derfor ikke mulig å slette. Når søknaden er innsendt og låst, er den allerede sendt til forvalter sitt arkiv. I slike tilfeller må du ta kontakt direkte med forvalter, for eksempel kommunen eller fylkeskommunen du har sendt søknaden til, og forklare situasjonen. Du kan gi beskjed om at du ønsker å trekke tilbake søknaden, og be om at forvalter låser opp søknaden slik at du selv får mulighet til å slette den.


Det er viktig å merke at forvalteren ikke har mulighet til å slette søknader på dine vegne, men de kan for eksempel endre prosjektstatus til "Feilregistrering". Vårt tekniske brukerstøtteteam har ikke tillatelse til å låse opp eller slette søknader av sikkerhetsmessige årsaker.