I tilskuddsbrevet av 22.12.21, står følgende om revisjonsattestasjon: "For samlet tilskudd mottatt i fordelingsrunde 4,5 og 6 på mindre enn 550 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon". Vi ser at dette kan skape utfordringer for kommuner som allerede har revidert fordelingsrunde 4. Vi ber derfor kommunene, som kommuniset tidligere  på RF.no, at tildelingen i den fjerde runden, 11.10.21, attesteres og rapporteres for seg. Det innebærer, per nå, at runde 5 og 6 skal rapporteres og revideres for seg, innen 30.06.22. Departementet vil ev. komme tilbake med mer informasjon om endringer, hvis det fordeles nye midler til kommunene.


KMD ber kommuner som fortsatt har igjen penger fra fordelingsrunde 3 og 4, om å fordele midlene i tråd med øvrige vilkår i tilskuddsbrevene. Departementet ber om at det av hensyn til virksomhetene, som nå opplever tap og ekstra kostnader, tildeler pengene så raskt som mulig og senest innen 31. januar 2022. 


Se brev fra KMD til kommunene av 16.12.21, for mer informasjon vedlagt under.


Klikk på lenke under for å åpne dokumentet: