Under ser du regime for innsendelse av søknad etter utgått søknadsfrist:

 • Søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato
 • Det er ikke mulig å opprette ny søknad etter utgått søknadsfrist
 • Sekvens for innsendelse av søknad må være utført innen 1 time over midnatt
 • Det er ikke lenger mulig å sende inn søknader på støtteordninger hvor:
  - søknadsfrist har utgått med mer enn 1 time over midnatt
  - støtteordning er ikke lenger publisert og åpen
  - støtteordning mangler angitt søknadsfrist 


Søker får tilsvarende informasjonsplakat som illustrert under i forbindelse med innsendelse hvor søknadsfrist har utgått:
Forlenge søknadsfrist


Forvalter kan velge å tillate innsendelse av søknader i en viss periode etter utgått frist. "Forlenget søknadsfrist" konfigureres på aktuell støtteordning.I tidsperioden mellom Søknadsfrist og Forlenget søknadsfrist vil søker kunne sende inn påbegynte søknader, men det vil altså ikke være mulig for for søker å opprette nye søknader.


Regimet for innsendelse etter utgått søknadsfrist er implementert for de fleste søknadsskjemaene i systemet, med unntak av følgende:

 1. Søknadsskjemaene for Merkur-programmet
 2. Søknadsskjemaene tilpasset for INTERREG programmene
 3. Diverse skreddersydde tematiske søknadsskjemaer for ulike fylker (kultur, utkantbutikker, folkehelseprogram, grønn framtid, skoleutstyr, breiband, erasmus, selfangst)