Under ser du regime for innsendelse av søknad etter utgått søknadsfrist. Regimet fungerer som følgende:

 • søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato
 • det er ikke mulig å opprette ny søknad etter utgått søknadsfrist
 • sekvens for innsendelse av søknad må være utført innen 1 time over midnatt
 • det er ikke lenger mulig å sende inn søknader på støtteordninger hvor:
  - søknadsfrist har utgått med mer enn 1 time over midnatt
  - støtteordning er ikke lenger publisert og åpen
  - støtteordning mangler angitt søknadsfrist 


Søker får tilsvarende informasjonsplakat som illustrert under i forbindelse med innsendelse hvor søknadsfrist har utgått:Regimet for innsendelse etter utgått søknadsfrist er implementert for de fleste søknadsskjemaene i systemet, med unntak av følgende:

 1. Søknadsskjemaene for Merkur-programmet
 2. Søknadsskjemaene tilpasset for INTERREG programmene
 3. Diverse skreddersydde tematiske søknadsskjemaer for ulike fylker (kultur, utkantbutikker, folkehelseprogram, grønn framtid, skoleutstyr, breiband, erasmus, selfangst)